zdj. od lewej: Sławomir Obidziński, Prezes Zarządu Węglokoks S.A., prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. współpracy AGH, Jacek Boroń, Prezes Zarządu Węglokoks Energia sp. z o. o.

 

W piątek, 23 września, Prezesi Węglokoks S.A. (WKS) i Węglokoks Energia sp. z o.o. podpisali wyjątkową deklarację współpracy z władzami największej polskiej uczelni technicznej - Akademii Górniczo-Hutniczej. Strony zadeklarowały nie tylko wolę współpracy, ale i swobodną wymianę poglądów i doświadczeń.

Co kryje się w deklaracji? Przede wszystkim inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH, WKS i WE; uruchamianie i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, ale też podejmowanie indywidualnych  i wspólnych starań o pozyskanie funduszy z krajowych i europejskich źródeł  finansowania na realizacje tych przedsięwzięć.

Niezwykle ważna będzie także promocja współpracy pomiędzy AGH, WKS i WE, organizacja wspólnych konferencji, imprez i warsztatów  - wszystko dla rozwoju nauki i technologii. Instytucje planują także realizację zleceń dla sektora prywatnego i instytucji w obszarach, w których specjalizuje się zarówno AGH,  jak i spółki Grupy Węglokoks, takich jak ujęcie oraz wykorzystanie metanu z pokładów węgla, w tym metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń.

Porozumienie daje też możliwości wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne na prace badawczo-rozwojowe, realizacji projektów w partnerstwie, wspólnej organizacji spotkań informacyjnych, warsztatów, seminariów i szkoleń dla przedsiębiorstw i innych instytucji, ale też udostępnienia zaplecza naukowego wraz z wykwalifikowaną kadrą w celu komercjalizacji i wykonywania prac badawczo- rozwojowych.

„Realizacja projektów badawczych i wdrożeniowych w obszarze  wspólnych zainteresowań, których mamy tak wiele, jest tutaj kluczowa. Na całym świecie nauka idzie w parze z technologią i przemysłem, cieszymy się więc niezmiernie z tego milowego kroku i mariażu naszych instytucji” - mówi prezes Węglokoks S.A. Sławomir Obidziński.

„Chcemy, aby zdolni młodzi ludzie, studenci AGH, ale także wysoce wykwalifikowani pracownicy Akademii byli dla nas źródłem inspiracji. My natomiast możemy podarować im bezcenne doświadczenie praktyczne i pokazać, że innowacyjne idee mogą być szybko i skutecznie wdrażane, co będziemy umożliwiać w naszych spółkach” - dodaje Jacek Boroń, prezes Węglokoks Energia sp. z o.o.

post po maratonie2

Węglokoks S.A. jest właścicielem Grupy Kapitałowej Węglokoks,  w skład której wchodzą między innymi huty, kopalnie węgla kamiennego i przedsiębiorstwa energetyczne. WE należy do Grupy Kapitałowej Węglokoks i prowadzi działalność ciepłowniczą i energetyczną na terenie województwa śląskiego i małopolskiego  a ponadto świadczy usługi eksploatacji infrastruktury przemysłowej na terenie górniczych zakładów wydobywczych.
AGH jest uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym uniwersytetem, prowadzącym działalność badawczą i edukacyjną w  zakresie nauk ścisłych stanowiących podstawę rozwoju maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych. Nadążając za światowymi trendami rozwoju AGH tworzy nowe kierunki dydaktyczne zachowując klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju kraju. Od początku istnienia AGH jest Uczelnią mocno powiązaną z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu terytorialnego, realizującą postulat konkretnej służby dla polskiej gospodarki i doradztwa dla władz państwowych i samorządowych.

sidebar3