Kierownik Zakładu Elektrycznego i AKPiA

Ilość etatów: 1

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

1.       Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, automatyki i AKP w celu zabezpieczenia przebiegu procesów produkcyjnych w Zakładach WEGLOKOKS ENERGIA ZCP (dalej: WE ZCP) przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń i zaleceń jednostek nadrzędnych i organów kontrolnych,

2.       Nadzór i kontrola zużycia, sprzedaży i rozliczenia energii elektrycznej w WE ZCP

3.       Nadzór nad umowami sprzedaży i zakupu energii elektrycznej;

4.       Nadzorowanie pomiarów sprawności pracy urządzeń elektroenergetycznych oraz nadzór nad racjonalnym produkowaniem, przetwarzaniem, dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej;

5.       Planowanie i nadzór nad realizacją przeglądów, remontów i modernizacji urządzeń elektroenergetycznych;

6.       Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji dotyczących urządzeń elektroenergetycznych;

7.       Zarządzanie zespołem pracowników;

8.       Udział w planowaniu wielkości produkcji i sprzedaży energii elektrycznej;

9.       Współpraca z działem nadzoru eksploatacji w zakresie:

o   wykonywania obowiązków związanych ze sprawozdawczością wynikającą z obowiązujących przepisów prawa;

o   opracowywanie i zatwierdzania w URE instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej i innych instrukcji zgodnie z przepisami prawa;

o   opracowywania i przekazywanie danych do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD);

o   obsługi rynku bilansowego energii elektrycznej- zgłaszanie grafików dobowo-godzinowych oraz prognoz terminowych w Centrum Zakupu i Rozliczeń Energii (CZiRE) w Centrali PGG w Katowicach i OSD;

o   opracowywania celów w zakresie zużycia energii tj. plany zużycia mediów energetycznych szczególnie w zakresie bieżącego zużycia, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami i wprowadzonymi systemami (sposobami) funkcjonowania na rynku mediów energetycznych;

o   dokonywania podziału kosztów energii elektrycznej na poszczególne stanowiska kosztów zgodnie z „Wykazem stanowisk kosztów” oraz zasadami rachunku kosztów i controllingu;

10.    Nadzór nad pracą systemów monitorowania zużycia mediów energetycznych (DIALOG, Sydel, SCADA);

Wymagania:

1.     Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrycznej lub energetycznej

2.     Doświadczenie zawodowe – minimum 3 lata pracy w branży elektro-energetycznej na stanowiskach związanych z nadzorem, eksploatacją urządzeń elektro-energetycznych oraz zarządzaniem i rozliczaniem energii elektrycznej

3.     Posiadanie zdolności w kierowaniu i zarządzaniu zespołem pracowników

4.     Znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz rozporządzeń dotyczących obowiązków związanych z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej

5.     Posiadanie zaświadczeń kwalifikacyjnych na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 6 KV oraz energetycznych.

6.     Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

Współpracę na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie

Udział w tworzeniu organizacji pracy zakładu elektrycznego i AKPiA

Nowe wyzwania i możliwość rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert  w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl

Termin składania ofert  upływa z dniem: 16.12.2016r.

Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926, ze zm.)”.

sidebar3