W dniu 14 grudnia 2016 roku, miało miejsce spotkanie prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie: Jacka Szymczaka z Zarządem WĘGLOKOKS ENERGIA.

W spotkaniu udział wzięli prezesi i dyrektorzy techniczni reprezentujący spółki operacyjne GK WE (WE NSE, PEC i WE ZCP) oraz kierownictwo departamentu operacyjnego WE.

Prezes IGCP omówił udział w procesach konsultacyjnych na szczeblu krajowym i unijnym na rzecz właściwego kształtowania prawodawstwa w obszarze działalności przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego. Poruszono szczególnie problemy sektora w zakresie uregulowania dostępu do sieci ciepłowniczej ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz nowych regulacji dotyczących systemu handlu emisjami (ETS).

Omówiono także bieżącą współpracę WE z IGCP dla tworzenia korzystniejszego klimatu dla rozwoju ciepła systemowego i udziału przedsiębiorstw w programach poprawy środowiska, szczególnie likwidacji "niskiej emisji".

sidebar3