W dniu 19 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o., działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1 Umowy Spółki postanowiła powołać Pana Jerzego Warmuzińskiego do Zarządu Spółki na XVI kadencję i powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o. o.

 

Jerzy Warmuziński jest menedżerem o wieloletnim doświadczeniu w przemyśle węglowym i ciepłowniczym. Absolwent  Wydziału Mechanicznego Energetycznego i podyplomowych studiów „Audyting energetyczny w przemyśle” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania firmą i finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od lipca 2015 r. do stycznia 2017 r. pełnił funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Wcześniej przez ponad 19 lat związany był z Zespołem Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia (obecnie WE ZCP), współorganizator tej firmy w roku 1995-tym a następnie Wiceprezes odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne i finansowe. Reprezentował również zarząd w kontaktach ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników, by wreszcie objąć stanowisko Prezesa Zarządu spółki, na które to stanowisko powraca. Wcześniejsze wyzwania zawodowe wiązały się dla prezesa Warmuzińskiego z przemysłem węglowym  - w latach 1984-1995 pracował m.in. w Kopalni Węgla Kamiennego „Polska” w Świętochłowicach i spółce Kopalnie Rudzkie S.A. w Rudzie Śląskiej.

Jerzy Warmuziński posiada liczne uprawnienia , w tym do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, Śląskiego  Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Elektro-Automatyka” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

 Za osiągnięcia na rzecz energetyki i ciepłownictwa otrzymał wiele tytułów i nagród, m.in. II nagrodę Fundacji Poszanowania Energii w Warszawie w konkursie prac audytorów energetycznych, zaś wśród wyróżnień i certyfikatów dla współzarządzanej przez Jerzego Warmuzińskiego spółki znalazły się: „Przedsiębiorstwo czystszej produkcji” 2001-2014, „Orzeł Śląskiego Biznesu” 2007 „Gazela Biznesu” 2007 i 2011, Laur Umiejętności i Kompetencji 2008 i 2010, „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2006-2014, „Solidna Firma” 2009-2014.

Współautor kilku akwizycji rynkowych, w tym autor montażu finansowego zakupu udziałów PEC Ruda Śląska (zakup firmy większej przez mniejszą).

W swojej karierze zawodowej dał się poznać jako świetny organizator i inicjator wielu społecznych projektów. Członek Rady - Radca Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Rady Oddziału Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Członek Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Zapalony sportowiec, pasjonat siatkówki, pływania i narciarstwa.

sidebar3