Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce. Na odbywającej się w Katowicach imprezie nie mogło zabraknąć Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS. Prezesi spółek Grupy wzięli udział w panelach dyskusyjnych, jak zawsze podczas kongresu odbywały się także nieustanne spotkania biznesowe.

 

Prezes WĘGLOKOKS ENERGIA Jacek Boroń w drugim dniu Kongresu wziął udział w dyskusji o zmianach legislacyjnych i prawnych w branży ciepłowniczej, oraz przyszłości kogeneracji. W panelu omawiano między innymi gaz syntezowy i jego wykorzystanie energetyczne. "Gaz syntezowy powinien otrzymać takie wsparcie systemowe jak gaz kopalniany" mówił podczas debaty Jacek Boroń. Omawiano także wykorzystanie OZE w ciepłownictwie. Podkreślano także rolę legislacji w przemyśle energetycznym - "dla nas dyrektywy unijne powinny być wskazaniem - podkreślał prezes WE - natomiast rozwiązania dla polskiego przemysłu powinny uwzględniać polskie regionalne warunki".

 

Grupa Kapitałowa WĘGLOKOKS jest partnerem tegorocznej edycji Kongresu. Stoisko GK WĘGLOKOKS, umieszczone w strefie VIP, od chwili otwarcia Kongresu cieszyło się wielkim zainteresowaniem.

 

EKG to okazja do wielu ważnych spotkań biznesowych, ogniskuje też uwagę mediów. Każdego roku w Kongresie uczestniczą przedsiębiorcy, politycy, samorządowcy, dziennikarze, naukowcy i eksperci.

sidebar3