Aktualnym problemom funkcjonowania ciepłownictwa poświęcone było seminarium organizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Węglokoks Energię ZCP w dniach 11-12 grudnia 2017 r. w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Wzięli w niej udział przedstawiciele branży z całej Polski.

Pierwszego dnia prezes Węglokoks Energia ZCP Jerzy Warmuziński przedstawił firmę oraz Grupę Kapitałową Węglokoks Energia – tworzące ją spółki, jej potencjał oraz plany. Później ofertę Huty Łabędy skierowaną do ciepłownictwa zaprezentował jej wiceprezes Wojciech Siudyła.

Wojciech Siudyla
Wojciech Siudyła

Uczestnicy seminarium następnego dnia podczas wycieczki technicznej zwiedzili hutę oraz mogli zobaczyć jej produkty. Gliwicka Huta Łabędy dysponuje najnowocześniejszą linią produkcyjną rur w Europie.

Podczas seminarium Zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w osobach prezesa Jacka Szymczaka oraz wiceprezesa Bogusława Regulskiego przedstawił aktualne działania podejmowane przez Izbę oraz zewnętrzne warunkowania wpływające na branżę.

Seminarium było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami czołowych firm w regionie działających na rynku ciepłowniczym oraz do złożenia sobie życzeń świątecznych.

sidebar3