logotym projektow ue

Mniej CO2 do atmosfery w Rudzie Śląskiej- ważna inwestycja WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP.

W piątek 22 grudnia 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Węglokoksem Energią ZCP sp. z o.o. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego. Uzyskane dofinasowanie stanowi dotacja w kwocie 9,25 mln zł.

 DSC1304
Podpisują– z lewej Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, z prawej Jerzy Warmuziński, Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.

 

W ramach projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Ruda Śląska” spółka zmodernizuje ok. 5 km sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii tradycyjnej (kanałowej i napowietrznej) zastępując je sieciami wykonanymi w technologii preizolowanej oraz wybuduje 7 nowych węzłów cieplnych. Roboty budowlane będą realizowane w latach 2018-2019.

 DSC1315
z lewej Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, z prawej Jerzy Warmuziński, Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.

 

Efektem realizacji projektu będzie: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 21 412,27 GJ/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 1 681,70 ton – mówi Jerzy Warmuziński, prezes WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP.

 DSC1321
Kolejno od lewej- Adam Knoppik, Kierownik Działu Efektywności Energetycznej, Jerzy Warmuziński, Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o., Aleksandra Golańska, Dyrektor – Skarbnik GK Węglokoks Energia

 

To druga z zawartych pod koniec ubiegłego roku z WFOŚiGW w Katowicach umów o dofinansowanie tak ważnych i proekologicznych inwestycji. Dzięki pierwszej do sieci ciepłowniczej zostanie włączonych 40 budynków wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej. W wyniku zmiany sposobu dostawy ciepła ograniczona zostanie emisja CO2 oraz szkodliwych pyłów odpowiednio o 1540 ton  i 15,2 ton na rok, co znakomicie wpisuje się w politykę antysmogową państwa.

 

Termin realizacji – 2017-2019

 

Wartość całkowita – 13 445 622,00 PLN

 

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 9 253 333,77 PLN

 

Linki pomocnicze:

 

sidebar3