Zakończyła się 10. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ważny głos w toczących się dyskusjach zabrali eksperci z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, która była oficjalnym partnerem tego, jednego z najważniejszych spotkań biznesowych w kraju. W jednym z paneli udział wziął prezes Węglokoksu Energia Jacek Boroń.

 

Wśród wiodących paneli tematycznych był z pewnością ten poświęcony branży górniczej, w której w roli eksperta wystąpił Sławomir Obidziński prezes WĘGLOKOKS S.A. Debatę pn. "Polski węgiel - perspektywa 2030" otworzył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który rozpoczął wystąpienie od złożenia hołdu tragicznie zmarłym górnikom w kopalni Zofiówka, by następnie przedstawić główne kierunki rozwoju branży na najbliższe kilkanaście lat.

 

- Zabezpieczenie krajowych potrzeb energetycznych, synergia węglowych źródeł energii, innowacje, transfer wiedzy i technologii za granicę. Dzięki efektywnemu zarządzaniu, odważnym decyzjom, górnictwo to znów ważna i perspektywiczna gałąź gospodarki – mówił minister Tobiszowski.

 

Rola węgla w zmieniającej się sytuacji rynkowej, stabilność, umiejętne planowanie, inwestycje, bezpieczeństwo oraz innowacje cyfrowe – to wokół tych zagadnień dyskusję toczyli czołowi przedstawiciele branży. Jak mówił prezes Węglokoksu Sławomir Obidziński, w ubiegłym roku do Polski napłynęło 13,3 mln t węgla, wobec ok. 9 mln t rocznie w dwóch poprzednich latach, choć rekordowy dla importu był rok 2011, kiedy było to aż 15 mln t. Spada natomiast polski eksport węgla - w ub.r. za granicę wysłano 6,3 mln t, wobec 8,3 mln t rok wcześniej.

 

- Inwestycje w górnictwie trwają lata, w związku z tym w następnych latach należy spodziewać się, że ta struktura importu i wolumen będzie może nawet trochę większy. Nie należy się temu dziwić, to jest normalna rzecz. Wiele krajów produkujących węgiel importuje go i eksportuje, ponieważ jakości węgla dla różnych przemysłów często się różnią i potrzebny jest import - mówił Obidziński, wskazując, iż do Polski importowany jest m.in. przeznaczony dla ciepłownictwa węgiel o niskim zasiarczeniu, którego w kraju brakuje.

 

Wiele miejsca w trakcie debat przemysłowych poświęcono hutnictwu. W panelu pn. „Europejskie hutnictwo pod presją” Krzysztof Mikuła, wiceprezes WĘGLOKOKS S.A. ds. grupy kapitałowej mówił o scenariuszach rozwoju działalności hutniczej.

 

- Akwizycje przedsiębiorstw posiadających własne stalownie, budowanie zaplecza wsadowego czy ścisła współpraca np. kapitałowa z partnerem posiadającym niezbędną infrastrukturę wymaganą do właściwego, pełnego funkcjonowania przedsiębiorstw z GK WEGLOKOKS to działania, które mogą nas uniezależnić od potentatów na rynku stali – przekonywał Mikuła.

 

Wśród tematów poruszanych przez uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego pojawiła się także kwestia pilnych zmian legislacyjnych, służących rozwojowi ciepłownictwa.

 

- Zmienione powinny być plany miejscowe zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz tak, by sprzyjały one rozwiązaniom służącym energetyce rozproszonej – mówił Jacek Boroń, prezes Węglokoksu Energii.

 

W panelu "Porty Morskie" GK Węglokoks reprezentował natomiast Artur Warsocki, prezes Inter Balt.

ekg slider 2018 2

sidebar3