Blisko 21 mln zł niskooprocentowanej pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma spółka Weglokoks Energia ZCP na budowę instalację oczyszczania spalin w Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej.

 

Ta inwestycja to ważny krok na drodze działań antysmogowych w południowej Polsce. Dzięki instalacji możliwe będzie graniczenie emisji dwutlenku siarki o 271,3 ton rocznie, ograniczenie emisji tlenków azotu o 23,4 ton oraz ograniczenie emisji pyłów o średnicy
w przedziale 2,5-10 mikrometra o 48 ton. Projekt ma być zrealizowany do końca 2021 r. Odazotowanie spalin ma następować metodą niekatalityczną SNCR, a ich odsiarczanie- metodą suchą z użyciem instalacji odpylania. Powstanie też system ciągłego pomiaru stężeń zanieczyszczeń w spalinach.

 

To już kolejne zewnętrzne wsparcie dla Węglokoksu Energia ZCP na walkę ze smogiem. Pod koniec ub. roku spółka otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach łącznie 12,4 mln zł dofinansowania na modernizację sieci ciepłowniczej w Rudzie Śląskiej oraz nowe podłączenia do niej.

sidebar3