Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. powierzyła stanowisko Prezesa Zarządu Michałowi Kolonko.

mkolonko3

Michał Kolonko to doświadczony manager o wysokich kompetencjach finansowo-ekonomicznych oraz zarządczych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière z zakresu finansów i bankowości. Ma 24-letnie doświadczenie w realizacji dużych projektów jako właściciel spółki zajmującej się doradztwem finansowo-informatycznym.  Przez dziesięć lat pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A.,  Od 2008 roku kompetencje rozwijał na stanowiskach dyrektorskich w spółkach działających w sektorze przemysłowym oraz budownictwie. Ma bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego nabyte w ramach członkostwa w radach nadzorczych przedsiębiorstw produkcyjnych.

sidebar3