RADA NADZORCZA WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Szyb Walenty 26 B

ogłasza 

postępowanie kwalifikacyjne w celu wyłonienia kandydata na stanowisko

Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.

 

Pełna treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.

sidebar3