Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

a) Prezesa Zarządu,
b) Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów,
c) Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju

Spółki Węglokoks Energia sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym - WE sp. z o.o..pdf

sidebar3