W dniu 18 czerwca 2021 r. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. powołała Zarząd III kadencji WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

 

Prezesem firmy ponownie został Jacek Boroń pełniący tą funkcję od 23 sierpnia 2016 roku. Jacek Boroń jest inżynierem, absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra na wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 30 lat jest związany z branżą ciepłowniczą z firmami takimi jak krakowski MPEC, Dalkia i Veolia. Odbył liczne szkolenia w zakresie budowania strategii, zarządzania i negocjacji.

 

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. po raz drugi powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Mirosława Gibasa. Mirosław Gibas to absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wydziału Górnictwa i Geologii. W AGH ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania. W 2019 roku zakończył studia Executive Master of Business Administration (MBA) w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przez pierwsze 12 lat swojej kariery związany był z KWK „Czeczott” w Miedźnej-Woli. Od 2001 r. do 2017 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółek prawa handlowego. Posiada kompetencje w zakresie kierowania zespołem pracowniczym, zarządzania jakością i środowiskiem oraz planowania rozwoju firmy.

 

Stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów objął Michał Żydek – dotychczasowy Prezes WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Michał Żydek to absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o specjalizacji z zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu zagranicznego. Ukończył Master of Business Administration (MBA) w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest również absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zakresu controllingu finansowego oraz wyceny przedsiębiorstw. Praktykę zdobywał jako członek rad nadzorczych, w tym pełniąc funkcję przewodniczącego.

 

Nowy Zarząd rozpoczął pracę od 19 czerwca 2021 r.

sidebar3