W dniu 22 czerwca 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. powołał
z dniem 23 czerwca 2021 r. do Zarządu Spółki IX kadencji Pana Bogdana Gorgola, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

sidebar3