W dniu 9 lipca 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. powołała z dniem 10 lipca 2021 r. do Zarządu Spółki XVIII kadencji Pana Grzegorza Bizonia, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

sidebar3