W dniu 16 czerwca 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. powołała z dniem 17 czerwca
2021 r. do Zarządu Spółki III kadencji Pana Adama Niemaszyka, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.

sidebar3