RZĄDOWA TARCZA ANTYINFLACYJNA - OBNIŻONA STAWKA PODATKU VAT NA CIEPŁO I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 31.10.2022 ROKU
Szanowni Państwo
Grupa Kapitałowa WĘGLOKOKS ENERGIA tj. Spółka
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.
informuje,
że wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług (D.U. poz. 196) oraz ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przedłużono obniżoną do wysokości 5% stawkę VAT dla energii cieplnej i energii elektrycznej do dnia 31 października 2022r.

 

 Załącznik:

Ulotka tarcza antyinflacyjna_01.08.2022

 

 

 

 

sidebar3