W związku z wpływającymi do WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. licznymi pytaniami informujemy, że Spółka nie posiada "lokalnych źródeł ciepła" / "lokalnych sieci ciepłowniczych" .

 

Wszyscy Odbiorcy ciepła z WE NSE zasilani są z scentralizowanych (miejskich) sieci ciepłowniczych.

 

Informujemy, że Odbiorcy ciepła zostaną objęci (jeśli zaistnieją do tego przesłanki tj. średnie ceny wytwarzania zatwierdzone w taryfie dla ciepła będą wyższe niż określone w ustawie) wsparciem o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Ceny wytwarzania ciepła ustalone w oparciu o średnią cenę wytwarzania z rekompensatą)

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo:

 

 

https://weglokoksenergia.pl/pl/dla-mediow/archiwum-aktualnosci/360-srednia-cena-wytwarzania-z-rekompensata-w-zycie-weszla-ustawa-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zakresie-niektorych-zrodel-ciepla

sidebar3