Nowy sezon grzewczy otwieramy dobrymi wiadomościami. Ukończona została budowa sieci ciepłowniczej pomiędzy EC „Mikołaj” a stacją SR-3 przy ul. Klary w Rudzie Śląskiej. Celem zadania inwestycyjnego było przyłączenie źródła EC Mikołaj do sieci ciepłowniczej „północnej” (zaopatrującej w ciepło właśnie północne dzielnice). Tym samym rudzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zrezygnowało z pośrednictwa zabrzańskiego PEC-u w dostawach ciepła produkowanego przez FORTUM Zabrze. Dzięki modernizacji sieci, budowie magistrali i przyłączeniu nowych dzielnic do mapy odbiorców ciepła produkowanego w rodzimej Carbo-Energii, mieszkańców północnych dzielnic Rudy Śląskiej czekają nieco niższe ceny niż w poprzednim sezonie grzewczym.

„Zadanie, jakim była budowa sieci ciepłowniczej między elektrociepłownią Mikołaj i stacją ciepłowniczą SR-3 było konsekwencją polityki grupy kapitałowej. Chodzi o maksymalne wykorzystanie potencjału wytwórczego i rozwój wytwarzania w kogeneracji” mówi Jerzy Warmuziński, prezes PEC.

„Realizacja projektu wpłynie na wzrost przychodów w grupie kapitałowej poprzez wzrost wolumenu ciepła wytwarzanego w źródłach wytwórczych należących do ZCP Carbo-Energia” – dodaje prezes spółki wytwórczej, Andrzej Łokas.

sidebar3