W sierpniu 2015 roku Carbo-Energia sp. z o. o. wchodząca w skład grupy Węglokoks Energia otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinasowanie na budowę kotła wodnego typu WR 15 w Elektrociepłowni „Mikołaj”. Stary kocioł z lat 50. zostanie zastąpiony supernowoczesnym kotłem o znacznie większej mocy. Zmodernizowana zostanie też instalacja odpylania spalin za wspomnianym kotłem. WFOŚiGW przeznaczył na ten cel ponad 4 mln złotych, co stanowi 66% całkowitego kosztu inwestycji i 73% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja jest jedną z pięciu realizowanych przez Zespól Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o., które w 2015 roku uzyskały dofinansowanie z WFOŚiGW. Pozostałe to m. in. modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowniach „Nowy Wirek” i „Halemba”.

sidebar3