WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O. POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

KIEROWNIK Biura Logistyki Zakupów

Ilość etatów: 1

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

·     Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów Zakupowych (CRUZ),

·     Przygotowywanie we współpracy ze spółkami Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA Planu Zakupów,

·     Sporządzanie na podstawie Planów Zakupów Harmonogramu Zakupów Wspólnych,

·     Przygotowywanie i prowadzenie Postępowań Zakupowych,

·     Przygotowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA dokumentów w toku wykonywania umów zawartych w następstwie Postępowań Zakupowych prowadzonych przez WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (aneksy, oświadczenia o rozwiązaniu umowy,
o odstąpieniu od umowy, o naliczeniu kar umownych itp.),

·     Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem zasad prowadzenia polityki zakupów w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA, w tym poprzez:

-      opracowanie wzoru raportu dla Zamówień Interwencyjnych udzielonych przez spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA,

-      analizę Planu Zakupów i Raportów dot. udzielonych zamówień Interwencyjnych, w celu zapewnienia  realizacji Zakupów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Udzielania Zamówień Zleceniodawcy przy uwzględnieniu zasad: konsolidacji Zakupów Wspólnych i wyboru stałych dostawców,

·     Nadzór i kontrola nad:

-      prawidłowym przebiegiem pracy i terminową realizacją zadań w podległej komórce organizacyjnej,

-      przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych Spółki,

-      właściwym obiegiem i przechowywaniem dokumentów.

Wymagania:

·     Wykształcenie wyższe,

·     Doświadczenie w pracach w działach zakupów,

·     Umiejętność pracy w zespole,

·     Obsługa komputera w tym Pakiet MS Office,

·     Dyspozycyjność,

·     Zaangażowanie,

·     Asertywność,

·     Komunikatywność,

·     Mile widziane doświadczenie pracy w korporacji.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: t.olma@weglokoksenergia.pl

Termin składania ofert  upływa z dniem: 13.05.2016 r.

Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926, ze zm.)”.

sidebar3