WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O. POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:
 
Główny Specjalista ds. Zakupów w Biurze Logistyki Zakupów
Ilość etatów: 1
Miejsce pracy: Katowice
 
Zakres obowiązków:
·     Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów Zakupowych (CRUZ),
·     Przygotowywanie we współpracy ze spółkami Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA Planu Zakupów,
·     Sporządzanie na podstawie Planów Zakupów Harmonogramu Zakupów Wspólnych,
·     Przygotowywanie i prowadzenie Postępowań Zakupowych,
·     Przygotowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA dokumentów w toku wykonywania umów zawartych w następstwie Postępowań Zakupowych prowadzonych przez WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (aneksy, oświadczenia o rozwiązaniu umowy, o odstąpieniu od umowy, o naliczeniu kar umownych itp.),
 
Wymagania:
·     Wykształcenie wyższe,
·     Doświadczenie w pracach w działach zakupów,
·     Umiejętność pracy w zespole,
·     Obsługa komputera w tym Pakiet MS Office,
·     Dyspozycyjność,
·     Zaangażowanie,
·     Asertywność,
·     Komunikatywność,
·     Mile widziane doświadczenie pracy w korporacji.
 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl
 
Termin składania ofert  upływa z dniem: 08.07.2016 r.
 
Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.
Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926 ze zm.)”.

sidebar3