WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik ds. eksploatacji sieci cieplnych

Miejsce pracy:   Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska

ZADANIA:

·       Nadzór nad właściwą eksploatacją sieci cieplnych;

·       Zapewnienie optymalizacji eksploatacji w celu poprawienia jakości i produktywności;

·       Analiza wskaźników technicznych systemu ciepłowniczego i stała troska o ich poprawę;

·       Organizowanie natychmiastowej akcji celem zlokalizowania awarii i zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami;

·       Sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie sprawnego usuwania awarii sieci i urządzeń energetycznych;

·       Pomoc w opracowywaniu planów oraz realizacji remontów, a także modernizacji sieci i urządzeń energetycznych;

·       Współpraca z klientem w celu realizacji bieżący zadań związanych z eksploatacją sieci cielnej;

·       Organizowanie i kierowanie pracą zespołu w sposób zabezpieczający prawidłowe realizowanie działalności eksploatacyjnej, remontowej oraz rozwojowej – nowe podłączenia do sieci ciepłowniczej;

·       Nadzór nad zapewnieniem pracownikom optymalnych warunków pracy w zakresie BHP i kontrola przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz procedur firmowymi

WYMAGANIA:

·       Wykształcenie techniczne kierunkowe;

·       Uprawnienia w eksploatacji urządzeń energetycznych grupa II w zakresie E i D,

·       Doświadczenie w eksploatacji sieci cieplnych:

·       Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników, posiadanie prawa jazdy kategorii B, biegłość w korzystaniu z komputera i oprogramowania Microsoft Office,

·       Samodzielność w działaniu, zdolność podejmowania decyzji.

OFERUJEMY:

·       Możliwość pracy w dynamicznym zespole

·       Samodzielne stanowisko i dobre warunki pracy,

·       Szkolenia podwyższające kwalifikacje.

Termin składania aplikacji upływa z dniem: 15.06.2016r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres: zut@weglokoksenergia.pl

Będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami

Aplikacje złożone  w procesie rekrutacji nie będą zwracane

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r poz. 1182 z późn. zmianami)”.

sidebar3