WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Dyrektor Departamentu Skarbu – Skarbnik Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA.
Ilość etatów: 1
Miejsce pracy: Katowice

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Nadzór i zarządzanie szeroko pojętą płynnością finansową spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (dalej GK WE), w tym:

a) optymalizacja kapitału obrotowego,

b) zarządzanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych, zarządzanie płatnościami, lokowanie nadwyżek finansowych (cash management)

c) nadzór nad i dokonywanie płatności zobowiązań w imieniu i na rzecz spółek.

2. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu cash poolingu w spółkach GK WE.

3. Wypracowanie i nadzór zasad lub polityk dotyczących m.in.:

a) zarządzania wolnymi środkami finansowymi,

b) windykacji należności,

c) obrotu uprawnieniami do emisji CO2 i tzw. kolorowymi certyfikatami.

4. Utrzymywanie relacji z instytucjami finansującymi (obecnymi i potencjalnymi).

5. Nadzór nad ubezpieczeniami, współpraca z brokerami i firmami ubezpieczeniowymi.

6. Organizowanie finansowania i nadzór nad obsługą finansowania zewnętrznego dla spółek GK WE, m.in. w oparciu o środki pochodzące z kredytów bankowych, pożyczek (m.in. z NFOŚiGW i WFOŚiGW), środków z tzw. funduszy unijnych, innych dostępnych środków pomocowych i obligacji (w tym wewnątrzgrupowych).


WYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze finansów;
- co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pracy w obszarze finansów, w tym 2-letnie na stanowiskach kierowniczych,
- dobra organizacja pracy,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,
- biegłość w korzystaniu z komputera, w tym oprogramowania pakietu Microsoft Office,
- mile widziana znajomość języków obcych, w szczególności jęz. angielskiego
- samodzielność w działaniu, zdolność podejmowania decyzji.
- zaangażowanie,
- asertywność,
- komunikatywność,
- doświadczenie pracy w korporacji.


OFERUJEMY:
- możliwość pracy w dynamicznym zespole,
- samodzielne stanowisko i dobre warunki pracy,
- szkolenia podwyższające kwalifikacje.

 

Termin składania aplikacji upływa z dniem: 31 lipca 2016


Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr i Płac WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl


Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami
Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014

sidebar3