30 styczeń, 2023
08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

W sierpniu 2015 roku Carbo-Energia sp. z o. o. wchodząca w skład grupy Węglokoks Energia otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinasowanie na budowę kotła wodnego typu WR 15 w Elektrociepłowni „Mikołaj”. Stary kocioł z lat 50. zostanie zastąpiony supernowoczesnym kotłem o znacznie większej mocy. Zmodernizowana zostanie też instalacja odpylania spalin za wspomnianym kotłem. WFOŚiGW przeznaczył na ten cel ponad 4 mln złotych, co stanowi 66% całkowitego kosztu inwestycji i 73% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja jest jedną z pięciu realizowanych przez Zespól Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o., które w 2015 roku uzyskały dofinansowanie z WFOŚiGW. Pozostałe to m. in. modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowniach „Nowy Wirek” i „Halemba”.

 

Nowy sezon grzewczy otwieramy dobrymi wiadomościami. Ukończona została budowa sieci ciepłowniczej pomiędzy EC „Mikołaj” a stacją SR-3 przy ul. Klary w Rudzie Śląskiej. Celem zadania inwestycyjnego było przyłączenie źródła EC Mikołaj do sieci ciepłowniczej „północnej” (zaopatrującej w ciepło właśnie północne dzielnice). Tym samym rudzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zrezygnowało z pośrednictwa zabrzańskiego PEC-u w dostawach ciepła produkowanego przez FORTUM Zabrze. Dzięki modernizacji sieci, budowie magistrali i przyłączeniu nowych dzielnic do mapy odbiorców ciepła produkowanego w rodzimej Carbo-Energii, mieszkańców północnych dzielnic Rudy Śląskiej czekają nieco niższe ceny niż w poprzednim sezonie grzewczym.

„Zadanie, jakim była budowa sieci ciepłowniczej między elektrociepłownią Mikołaj i stacją ciepłowniczą SR-3 było konsekwencją polityki grupy kapitałowej. Chodzi o maksymalne wykorzystanie potencjału wytwórczego i rozwój wytwarzania w kogeneracji” mówi Jerzy Warmuziński, prezes PEC.

„Realizacja projektu wpłynie na wzrost przychodów w grupie kapitałowej poprzez wzrost wolumenu ciepła wytwarzanego w źródłach wytwórczych należących do ZCP Carbo-Energia” – dodaje prezes spółki wytwórczej, Andrzej Łokas.

sidebar3