30 styczeń, 2023
08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

W dniu 22 czerwca 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. powołał
z dniem 23 czerwca 2021 r. do Zarządu Spółki IX kadencji Pana Bogdana Gorgola, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

W dniu 18 czerwca 2021 r. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. powołała Zarząd III kadencji WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

 

Prezesem firmy ponownie został Jacek Boroń pełniący tą funkcję od 23 sierpnia 2016 roku. Jacek Boroń jest inżynierem, absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra na wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 30 lat jest związany z branżą ciepłowniczą z firmami takimi jak krakowski MPEC, Dalkia i Veolia. Odbył liczne szkolenia w zakresie budowania strategii, zarządzania i negocjacji.

 

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. po raz drugi powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Mirosława Gibasa. Mirosław Gibas to absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wydziału Górnictwa i Geologii. W AGH ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania. W 2019 roku zakończył studia Executive Master of Business Administration (MBA) w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przez pierwsze 12 lat swojej kariery związany był z KWK „Czeczott” w Miedźnej-Woli. Od 2001 r. do 2017 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółek prawa handlowego. Posiada kompetencje w zakresie kierowania zespołem pracowniczym, zarządzania jakością i środowiskiem oraz planowania rozwoju firmy.

 

Stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów objął Michał Żydek – dotychczasowy Prezes WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Michał Żydek to absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o specjalizacji z zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu zagranicznego. Ukończył Master of Business Administration (MBA) w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest również absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zakresu controllingu finansowego oraz wyceny przedsiębiorstw. Praktykę zdobywał jako członek rad nadzorczych, w tym pełniąc funkcję przewodniczącego.

 

Nowy Zarząd rozpoczął pracę od 19 czerwca 2021 r.

sidebar3