08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

W dniu 30.03.2019(sobota) odbyła się IX edycja "Biegu o Złote Gacie" plus Nordic Walking na dystansie 10 km organizowanego przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach. W biegu wzięli udział uczestnicy indywidualni oraz grupowi, zrzeszeni w klubach z terenu całej Polski. W biegu uczestniczyło 483 zawodników, a w marszu 111 zawodników. Łącznie: 594 zawodników

 

„Bieg o Złote Gacie jest imprezą o wyjątkowym charakterze i klimacie rozpoznawalną w całej Polsce, profesjonalnie zorganizowaną, cechującą się wyjątkowa atmosferą do tego oryginalne medale, pamiątki i gadżety. Imprezie towarzyszy wsparcie miejscowych władz samorządowych i firm sponsorujących. Bieg sponsorowany jest przez WE NSE - występującą w grupie Głównych Sponsorów, obok: WEKTOR, NESSI Sportswear, DECATHLON.

 

Bieg organizuje Ośrodek Kultury w Brzeszczach. Celem organizacji biegu jest propagowanie i rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców Gminy Brzeszcze i mieszkańców sąsiednich miejscowości, poznawanie walorów turystycznych Gminy, oraz integracja lokalnej społeczności. Na terenie Gminy Brzeszcze zamieszkują pracownicy Spółki, którzy aktywnie uczestniczą w kolejnych edycjach biegu. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy w oparciu o system ciepłowniczy Zakładu Ciepłowniczego „Brzeszcze" wchodzącego w skład Spółki. Ponadto w Brzeszczach zlokalizowana jest siedziba Spółki.

 

W tym roku Węglokoks Energię reprezentowali: Teresa Olma i Jolanta Pośpiech w Nordic Walking oraz Paweł Górski w biegu. WE NSE reprezentowali: Krzysztof Berke i Krzysztof Czuwaj w biegu.

 

Za rok widzimy się na jubileuszowej , dziesiątej edycji "Biegu o Złote Gacie" plus Nordic Walking na dystansie 10 km oczywiście w Brzeszczach. Zapraszamy.

4

5

7

8

Podziękowanie 2019

 

W związku z zapisami § 11 ust. 2 pkt b) Regulaminu Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z dniem 9 stycznia 2019 roku Organizator odstępuje od konkursu bez podania przyczyny.
Jednocześnie informujemy, że oferty, które złożono w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie zostaną zwrócone do nadawcy bez otwierania.

 

 

Co zrobić z metanem? Pod ziemią – śmiertelnie niebezpieczny, stale zagrażający przy fedrunku węgla. Ale odpowiednio wykorzystany może być efektywnym źródłem energii.  Na tym właśnie polegał projekt przeprowadzony przez Węglokoks Energia w Brzeszczach. Na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze powstał kogeneracyjny układ zasilany gazem z odmetanowania kopalni oraz układ odzysku ciepła ze sprężarek powietrza.

 

- Ta instalacja całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie na energię elektryczną naszego Zakładu Ciepłowniczego, nadwyżki prądu możemy sprzedać. Wytwarzane jest również ciepło, które trafia do naszych odbiorców. I co najważniejsze – to czysta, przyjazna środowisku energia. Dostarczając ciepło zwracamy szczególną uwagę na ten aspekt – mówi Jacek Boroń, prezes Węglokoksu Energia.

 

Instalacja powstała we współpracy z Grupą Tauron, do której należy ZG Brzeszcze. Składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszym jest silnik gazowy w zabudowie kontenerowej z generatorem synchronicznym wraz z przyłączem gazu kopalnianego. Silnik spala metan odprowadzany z kopalnianych wyrobisk, wytwarzając z niego energię elektryczną oraz ciepło.

 

Drugim elementem jest kaskada pomp ciepła schładzającej sprężarki. Podczas sprężania powietrza wytwarzane są duże ilości ciepła. Energia ta dzięki systemowi pomp jest odzyskiwana.

 

- Do tej pory to ciepło po prostu się marnowało. Teraz dzięki tej instalacji jest w stanie ogrzać wodę w całych Brzeszczach. I przypomnę to energia bezemisyjna czyli całkowicie przyjazna środowisku i przede wszystkim mieszkańcom Brzeszcz – dodaje prezes Jacek Boroń.

 

pompa1min

 

pompa2min

 

pompa3min

 

pompa4min

 

pompa5min

 

pompa6min

 

pompa7min

 

pompa8min

 

pompa9min

 

silnik1min

 

silnik2min

 

silnik3min

 

silnik4min

 

silnik5min

 

silnik6min

 

silnik7min

 

silnik8min

 

silnik9min

 

Węglokoks Energia rozszerza swoją działalność o nowe województwo. Na początku października w siedzibie Spółki podpisano list intencyjny w sprawie wsparcia gminy Lądek Zdrój (woj. dolnośląskie) w zakresie budowy infrastruktury ciepłowniczej, której podstawowym źródłem będzie ciepło odnawialne pochodzące z odwiertu.

Pod koniec września w Ministerstwie Ochrony Środowiska Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk – podpisał umowę na dotację celową na rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych. Kwota otrzymanego dofinansowania to ponad 18 milionów złotych. Tuż po podpisaniu dokumentów rozpoczęto prace wiertnicze związane z poszukiwaniem wód termalnych.

Odwiert dokonywany jest w ramach polsko-norwesko-islandzkiego projektu pod nazwą „Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1”. Jego celem jest poznanie możliwości efektywnego wykorzystania zasobów.

Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska, a dokładniej przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Głównego Geologa Kraju – prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do rozwoju geo-ciepłownictwa w Polsce, wzmacniając podejmowane przez rząd RP inicjatywy w tym zakresie.

cieplozgeotermii

cieplozgeotermii3

sidebar3