30 styczeń, 2023
08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

logotym projektow ue

To kolejny krok w walce ze smogiem w Rudzie Śląskiej. Dzięki umowie zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Weglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. do sieci ciepłowniczej zostanie włączonych 40 budynków wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej. W wyniku zmiany sposobu dostawy ciepła ograniczona zostanie emisja CO2 oraz szkodliwych pyłów odpowiednio o 1540 ton i 15,2 ton na rok.

 

Wymiana pieców, uchwały antysmogowe usuwające z rynku opałowego węgiel najgorszej jakości czy akcje społeczne to ważne przedsięwzięcia. Jednak najskuteczniejszą metodą w walce z niską emisją, która jest podstawową przyczyną smogu, jest systematyczne przyłączanie do sieci kolejnych budynków. To właśnie robimy. – mówi Jerzy Warmuziński, Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.

 

Podpisują – z lewej  Jerzy Warmuziński, Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o., z prawej Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach
Podpisują – z lewej Jerzy Warmuziński, Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o., z prawej Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach

 

Umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” podpisali Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. Jerzy Warmuziński oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot.

 

Koszt całkowity projektu wynosi ponad 4,5 mln zł, wydatki kwalifikowalne stanowią kwotę około 3,7 mln zł, a przyznane dofinansowanie - ponad 3,1 mln zł. Budynki zostaną podłączone do sieci do 2019 roku, co znacznie poprawi czystość powietrza w Rudzie Śląskiej.

 

podpis

 

Jednocześnie Spółka planuje budowę instalacji na paliwo alternatywne w Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej. Inwestycja jest elementem modernizacji zakładu, której podstawowym celem jest zmniejszenie emisji i dostosowanie się do restrykcyjnych norm środowiskowych. Blok oparty będzie na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych. Opalany będzie przetworzonymi odpadami, pozbawionymi elementów możliwych do recyklingu, oraz biodegradowalnych, a tym samym paliwo to nie wydziela przykrego zapachu.

 

Paliwo to klasyfikowane jest jako odnawialne źródło energii. Produkować będziemy zatem „zieloną” energię. Szacujemy, że w związku z modernizacją, emisja pyłów i gazów zmniejszona będzie o 80% - tłumaczy prezes Jerzy Warmuziński

 

Aleksandra Golańska, Dyrektor – Skarbnik GK Węglokoks Energia
Aleksandra Golańska, Dyrektor – Skarbnik GK Węglokoks Energia

 

Inwestycja ma zwiększyć wydajność i efektywność elektrociepłowni. Mieszkańcom Rudy Śląskiej zapewni stabilne dostawy ciepła, a także zmniejszy ilość odpadów składowanych na terenie miasta.

 

Termin realizacji – 2017-2019

 

Wartość całkowita – 4 555 120,50 PLN

 

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 3 138 922,50 PLN

 

Linki pomocnicze:

 

Kolejny rok, kolejna akcja i kolejne uśmiechy szczęścia i radości. Nasza spółka drugi rok z rzędu dołączyła do akcji „Szlachetna Paczka”. Tym razem pomogliśmy czteroosobowej rodzinie z Zabrza, utrzymującej się z jednej skromnej pensji pani Urszuli. Jej mąż stara się o grupę inwalidzką. Mają dwoje nastoletnich dzieci. Po opłaceniu rachunków „na życie” zostaje im około 400 złotych.  Poza zasięgiem było dla nich kupno opału albo wymiana zniszczonych mebli.

szlachetna paczka 2

 

Dzięki zaangażowaniu i ofiarności pracowników Węglokoks Energia przygotowana została paczka, a właściwie kilka bogato wypełnionych paczek, których zawartość spełniła wszystkie życzenia rodziny. Kupiliśmy również węgiel i nową kanapę. Zgodnie z ideą akcji, podarunki zostały przekazane rodzinie przez wolontariuszy.

 

szlachetna paczka 3

 

Dziękujemy za wielkie serce wszystkim zaangażowanym pracownikom.

 

szlachetna paczka 4

W październiku br. przedstawiciele Spółek WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP i WĘGLOKOKS ENERGIA spotkali się z specjalistami z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Spółka Krakowski Holding Komunalny S.A.). „Ekospalarnia” funkcjonuje od ponad roku i jest doskonałym przykładem na to, że można produkować ciepło, wykorzystując do tego celu odpady w sposób nowoczesny, efektywny i ekologiczny.


Podczas spotkania przedstawiciele spółek wymienili doświadczenia związane między innymi
z technologią, procesem, ale i z reakcjami lokalnej społeczności. W Krakowie wiele osób, miało obawy związane z powstaniem tego bloku energetycznego. Po uruchomieniu byli zdziwieni brakiem zanieczyszczeń i przykrego zapachu.


Podobną instalację na paliwo alternatywne planuje wybudować WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP
w Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej. Choć skala przedsięwzięcia jest mniejsza niż
w Krakowie, to dla spółki istotna inwestycja. Jest ona elementem modernizacji zakładu, którego podstawowym celem jest zmniejszenie emisji i dostosowanie się do restrykcyjnych norm środowiskowych.


Koncepcja instalacji oparta jest na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych. Blok opalany będzie przetworzonymi odpadami, pozbawionymi elementów możliwych do recyklingu, oraz biodegradowalnych, a tym samym paliwo to nie będzie wydzielać przykrego zapachu.


Paliwo to klasyfikowane jest jako odnawialne źródło energii.


- Produkować będziemy zatem „zieloną” energię. Szacujemy, że w związku z modernizacją, emisja pyłów do powietrza zmniejszona będzie o nawet 80% - mówi Jerzy Warmuziński, prezes WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP i dodaje - Inwestycja ma zwiększyć wydajność i efektywność elektrociepłowni. Mieszkańcom Rudy Śląskiej zapewnić ma stabilne dostawy ciepła, a także zmniejszyć ilość odpadów, które składowane byłyby w regionie oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery.


Link do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie:


https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/

 

ewd2

ewd3

ewd4

ewd5

Aktualnym problemom funkcjonowania ciepłownictwa poświęcone było seminarium organizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Węglokoks Energię ZCP w dniach 11-12 grudnia 2017 r. w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Wzięli w niej udział przedstawiciele branży z całej Polski.

Pierwszego dnia prezes Węglokoks Energia ZCP Jerzy Warmuziński przedstawił firmę oraz Grupę Kapitałową Węglokoks Energia – tworzące ją spółki, jej potencjał oraz plany. Później ofertę Huty Łabędy skierowaną do ciepłownictwa zaprezentował jej wiceprezes Wojciech Siudyła.

Wojciech Siudyla
Wojciech Siudyła

Uczestnicy seminarium następnego dnia podczas wycieczki technicznej zwiedzili hutę oraz mogli zobaczyć jej produkty. Gliwicka Huta Łabędy dysponuje najnowocześniejszą linią produkcyjną rur w Europie.

Podczas seminarium Zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w osobach prezesa Jacka Szymczaka oraz wiceprezesa Bogusława Regulskiego przedstawił aktualne działania podejmowane przez Izbę oraz zewnętrzne warunkowania wpływające na branżę.

Seminarium było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami czołowych firm w regionie działających na rynku ciepłowniczym oraz do złożenia sobie życzeń świątecznych.

Ogłoszenie rekrutacyjne Departament Skarbu

WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O.
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:
Główny Specjalista w Departamencie Skarbu
                                                                          
Ilość etatów: 1
Miejsce pracy: Katowice


Zakres obowiązków:
Organizowanie i obsługa finansowania zewnętrznego dla spółek z GK WE, w oparciu o różne źródła finansowania w tym środki z NFOŚ WFOŚIGW, środki z funduszy unijnych;
Organizacja i obsługa finansowania w ramach GK WE m.in. w oparciu o obligacje, czy pożyczki wewnątrzgrupowe;
Administrowanie finansowaniem zewnętrznym;
Utrzymywanie relacji z instytucjami finansującymi;
Optymalizacja kapitału obrotowego;
Przygotowywanie prognoz krótko i średnioterminowych przepływów pieniężnych, przygotowanie praktycznego narzędzia służącego do tego celu;
Zarządzanie portfelem uprawnień EUA i tzw. Kolorowych certyfikatów;
Opracowanie i wdrożenie Polityki zarządzania majątkiem w GK;
Przygotowanie strategii eksploatacji majątku pod kątem opłacalności oraz bezpieczeństwa;
Wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem i cyklem życia majątku;
Przygotowanie i wdrożenie narzędzi do oceny jakości zarządzania majątkiem;
Wypracowanie koncepcji wdrożenia docelowego standardu zarządzania majątkiem zgodnie z ISO 55001;

Wymagania:
wykształcenie wyższe najchętniej w obszarze finansów, ekonometrii, statystyki;
biegła obsługa komputera, w tym oprogramowania pakietu Microsoft Office, bardzo dobra znajomość programu EXCEL,
wysoko rozwinięte zdolności analityczne;
doświadczenie w obszarze zarządzania środkami trwałymi w firmie produkcyjnej, znajomość przepisów związanych z gospodarowaniem składnikami majątkowymi i ich ewidencji będzie dużym atutem;
dobra organizacja pracy;
samodzielność i inicjatywa w działaniu;
umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność,
zaangażowanie,
asertywność,
komunikatywność,
znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym;


OFERUJEMY:

- pracę w dynamicznym zespole;

- możliwość rozwoju;

- szkolenia podwyższające kwalifikacje;

- stabilność zatrudnienia;

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl
Termin składania ofert upływa z dniem: 15.11,2017r;
Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.
Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926, ze zm.)

sidebar3