08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

bio1

 

Kocioł na biomasę, który ma powstać w Zakładzie Ciepłowniczym Czeczott w Woli w gminie Miedźna to kluczowa inwestycja spółki WĘGLOKOKS ENERGIA NSE. Jest ona częścią planu rozwojowego realizowanego przez Grupę Kapitałową Węglokoks Energia mającego na celu zwiększenie udziału gazu ziemnego oraz biomasy w wytwarzaniu ciepła oraz energii elektrycznej.
Projekt wsparł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa na dofinansowanie inwestycji została zawarta w czwartek, 9 września, w Katowicach. Podpisali ją Prezes Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. Bogdan Gorgol oraz Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski. W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści Adam Gawęda i Krzysztof Kozik oraz Zarząd Spółki WĘGLOKOKS ENERGIA na czele z Prezesem Jackiem Boroniem. Realizacja inwestycji będzie polegała na zabudowie nowego kotła na biomasę o mocy 7MW w przestrzeni istniejącego budynku Zakładu Ciepłowniczego Czeczott, który zasila sieć ciepłowniczą w Woli. Zabudowa w istniejącym budynku pozwoli na ograniczanie kosztów inwestycji oraz umożliwi wykorzystanie części istniejącej infrastruktury. Na potrzeby nowej jednostki zabudowane zostaną magazyny biomasy, które zabezpieczać będą ciągłość produkcji ciepła. Dzięki zabudowie nowej jednostki, jeden z istniejących kotłów węglowych zostanie wycofany z eksploatacji. Oznacza to, że zakład w Woli będzie zużywał o ponad 5 tys. t węgla mniej w skali roku.

Planują kolejne inwestycje

- To inwestycja, która zdecydowanie poprawi efektywność energetyczną tej konkretnej ciepłowni. To jednak nie koniec naszych planów. Myślimy o kolejnych inwestycjach w naszych pozostałych zakładach, których w sumie mamy pięć. Tę inwestycję w biomasę możemy uznać za taki początek – mówi Prezes Gorgol.
- Na wiosnę planowane jest rozpoczęcie plac budowlanych. Natomiast rozpoczęcie eksploatacji planujemy na trzeci kwartał 2023r. - informuje Prezes Bogdan Gorgol.
W kotle będzie spalana zrębka drzewna, oraz biomasa pochodzenia leśnego. Wykorzystanie takiego paliwa przełoży się na konkretny efekt ekologiczny, ale także ekonomiczny.
- Uważamy, że to będzie miało istotny wpływ na środowisko. Obniżona zostanie emisja dwutlenku węgla czy dwutlenku siarki. Biomasą zastępujemy węgiel i w ten sposób też nie będziemy musieli nabywać uprawnień do emisji CO2. W taki sposób chcemy realizować założenia transformacji energetycznej, wpisując się w działania sektora w Polsce – wskazuje Prezes Gorgol.

Szansa na dotację z UE

- Dzięki nowym inwestycjom realizowanym w ZC Czeczott emisja dwutlenku węgla zostanie zmniejszono o ok. 10 tys.t CO2 w skali roku. Dodatkowo cały system ciepłowniczy w Woli będzie miał status efektywnego systemu. To właśnie pozwoli nam o ubieganie się o wsparcie inwestycyjne ze środków unijnych. Tylko takie systemy mają takie prawo – wskazuje Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju w WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. Mirosław Gibas.
- Przewidywane nakłady inwestycyjne na zadanie realizowane w Woli to 13,5 mln zł netto. Natomiast dofinansowanie z NFOŚiGW wyniesie 7 mln zł netto.
- To kolejna inwestycja w zieloną energię i w transformację energetyczną, a w tym przypadku w transformację ciepłownictwa. Mamy w tej kwestii dużo do zrobienia, bo tych lokalnych kotłowni czy ciepłowni jest bardzo dużo do zmodernizowania. Musimy przechodzić na zieloną energię, bo to jest wymóg tych czasów. To wynika z przepisów, ale także z naszych chęci – ocenił Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski.
- Obecny przy podpisywaniu umowy poseł PiS Adam Gawęda przyznał, że inwestycje tego typu są po prostu potrzebne, bo wszystkim nam zależy by chronić środowisko.
- Zawsze podkreślałem, że ten proces zmian musi mieć charakter ewolucyjny. Właśnie w ten sposób, racjonalnymi metodami i nowymi inwestycjami możemy uzupełniać wszystko to – co kolokwialnie mówiąc – jest już przestarzałe technologicznie i wyeksploatowane. Ta inwestycja realizowane przez WĘGLOKOKS ENERGIA przy udziale finansowym NFOŚiGW jest tego dobrym przykładem – ocenił poseł.

Maciej Dorosiński
Zdjęcia: maciej dorosiński

 

bio2

 

Artykuł: Zielona inwestycja Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia.pdf

 

 

W dniu 16 czerwca 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. powołała z dniem 17 czerwca
2021 r. do Zarządu Spółki III kadencji Pana Adama Niemaszyka, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.

W dniu 22 czerwca 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. powołał
z dniem 23 czerwca 2021 r. do Zarządu Spółki IX kadencji Pana Bogdana Gorgola, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

W dniu 9 lipca 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. powołała z dniem 10 lipca 2021 r. do Zarządu Spółki XVIII kadencji Pana Grzegorza Bizonia, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

W dniu 18 czerwca 2021 r. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. powołała Zarząd III kadencji WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

 

Prezesem firmy ponownie został Jacek Boroń pełniący tą funkcję od 23 sierpnia 2016 roku. Jacek Boroń jest inżynierem, absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra na wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 30 lat jest związany z branżą ciepłowniczą z firmami takimi jak krakowski MPEC, Dalkia i Veolia. Odbył liczne szkolenia w zakresie budowania strategii, zarządzania i negocjacji.

 

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. po raz drugi powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Mirosława Gibasa. Mirosław Gibas to absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wydziału Górnictwa i Geologii. W AGH ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania. W 2019 roku zakończył studia Executive Master of Business Administration (MBA) w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przez pierwsze 12 lat swojej kariery związany był z KWK „Czeczott” w Miedźnej-Woli. Od 2001 r. do 2017 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółek prawa handlowego. Posiada kompetencje w zakresie kierowania zespołem pracowniczym, zarządzania jakością i środowiskiem oraz planowania rozwoju firmy.

 

Stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów objął Michał Żydek – dotychczasowy Prezes WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Michał Żydek to absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o specjalizacji z zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu zagranicznego. Ukończył Master of Business Administration (MBA) w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest również absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zakresu controllingu finansowego oraz wyceny przedsiębiorstw. Praktykę zdobywał jako członek rad nadzorczych, w tym pełniąc funkcję przewodniczącego.

 

Nowy Zarząd rozpoczął pracę od 19 czerwca 2021 r.

sidebar3