30 styczeń, 2023
08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zdobył tytuł Gepard Biznesu 2016 z 11 % wzrostem wartości firmy w okresie od marca 2014 do marca 2016 r.

Nagroda Gepard Biznesu jest przyznawana od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r.

W najnowszej edycji rankingu dynamicznych firm porównywane były wartości rynkowe w okresie marzec 2014 - marzec 2016 według metodologii opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu.

Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode.

Gepard Biznesu to dla nas wielkie wyróżnienie, które potwierdza naszą bardzo dobrą kondycję ekonomiczno-finansową - powiedział Prezes Zarządu Jerzy Warmuziński.

Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce. Na odbywającej się w Katowicach imprezie nie mogło zabraknąć Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS. Prezesi spółek Grupy wzięli udział w panelach dyskusyjnych, jak zawsze podczas kongresu odbywały się także nieustanne spotkania biznesowe.

 

Prezes WĘGLOKOKS ENERGIA Jacek Boroń w drugim dniu Kongresu wziął udział w dyskusji o zmianach legislacyjnych i prawnych w branży ciepłowniczej, oraz przyszłości kogeneracji. W panelu omawiano między innymi gaz syntezowy i jego wykorzystanie energetyczne. "Gaz syntezowy powinien otrzymać takie wsparcie systemowe jak gaz kopalniany" mówił podczas debaty Jacek Boroń. Omawiano także wykorzystanie OZE w ciepłownictwie. Podkreślano także rolę legislacji w przemyśle energetycznym - "dla nas dyrektywy unijne powinny być wskazaniem - podkreślał prezes WE - natomiast rozwiązania dla polskiego przemysłu powinny uwzględniać polskie regionalne warunki".

 

Grupa Kapitałowa WĘGLOKOKS jest partnerem tegorocznej edycji Kongresu. Stoisko GK WĘGLOKOKS, umieszczone w strefie VIP, od chwili otwarcia Kongresu cieszyło się wielkim zainteresowaniem.

 

EKG to okazja do wielu ważnych spotkań biznesowych, ogniskuje też uwagę mediów. Każdego roku w Kongresie uczestniczą przedsiębiorcy, politycy, samorządowcy, dziennikarze, naukowcy i eksperci.

Stanowisko: Specjalista ds. ofertowania

Miejsce pracy:  Ruda Śląska

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne,
 • Biegła umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Umiejętność sporządzania przedmiarów,
 • Znajomość programu do kosztorysowania np. Zuzia, Norma,
 • Biegła obsługa komputera (Word, Excel, AutoCAD),
 • Doświadczenie w zakresie kosztorysowania w branży ciepłowniczej,
 • Znajomość Prawa Zamówień Publicznych,
 • Prawo jazdy kat. B.

Obowiązki:

 • Sporządzanie kalkulacji cenowych, kosztorysów,
 • Wyszukiwanie, ofertowanie i weryfikację wycen dostaw materiałów i usług budowlanych, w tym również branżowych,
 • Analiza dokumentacji projektowej i przetargowej,
 • Przygotowywanie ofert do przetargów,
 • Równoczesna koordynacja kilku projektów,
 • Wsparcie Kierownika Budowy,
 • Praca w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w dynamicznym zespole, realizującym trudne i skomplikowane projekty,
 • świetną atmosferę, możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres: zut@weglokoksenergia.pl

Będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r poz. 1182 z późn. zmianami)”.

Stanowisko: Kierownik Budowy

Miejsce pracy: Brzeszcze

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu budowlanym,
 • ·Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku,
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Doświadczenie w nadzorze i koordynacji prac podwykonawców,
 • Umiejętność pracy z dokumentacją projektową,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, AutoCAD,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność egzekwowania delegowanych obowiązków,
 • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • Gotowość do pracy w delegacji,
 • Prawo jazdy kat. B.

Obowiązki:

 • planowanie robót (harmonogramowanie), realizacja założeń harmonogramowych, bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania robót i rozliczanie z wykonanych zadań,
 • koordynowanie branż, zakresów robót, podwykonawców, podległej kadry i pracowników,
 • raportowanie do przełożonego o postępie robót,
 • nadzór i kontrola budżetu budowy, dbałość o racjonalne gospodarowanie dostępnymi zasobami ludzkimi i środkami sprzętowo-materiałowymi,
 • uczestniczenie w negocjacjach umów podwykonawczych,
 • uczestnictwo w naradach i spotkaniach.

Oferujemy:

 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w dynamicznym zespole, realizującym trudne i skomplikowane projekty,
 • świetną atmosferę, możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres: zut@weglokoksenergia.pl

Będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r poz. 1182 z późn. zmianami)”.

21 kwietnia 2017 roku na zaproszenie Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. - Jerzego Warmuzińskiego odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony Środowiska. Wśród zaproszonych gości był Przewodniczący Rady Miasta - Kazimierz Myszur.

Na wstępie głos zabrał Prezes WE ZCP - Jerzy Warmuziński prezentując Grupę Kapitałową WĘGLOKOKS ENERGIA oraz Spółkę WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Następnie Dyrektor ds. Technicznych - Grzegorz Bizoń, przedstawił schemat technologiczny źródła Elektrociepłownia Mikołaj - podstawowego źródła ciepła dla miasta Ruda Śląska. Po prezentacji dyskutowano m.in. w temacie aktualizacji w 2017 r. Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ruda Śląska.

Po zakończeniu debaty goście zostali zaproszeni do obejrzenia obiektów Spółki. Na początek zostali oprowadzeni po pomieszczeniach monitoringu pracy sieci ciepłowniczej oraz monitoringu produkcji i zużycia energii elektrycznej. Następnie przedstawiciele komisji wraz z gospodarzami udali się na teren Elektrociepłowni „Mikołaj”, gdzie mieli okazję zapoznać się z pracującymi urządzeniami produkcyjnymi źródła.

Przedstawiciele połączonych komisji stwierdzili, że wycieczka była ciekawym i pouczającym doświadczeniem, byli również bardzo zadowoleni ze stanu technicznego wizytowanego obiektu i poziomu nowoczesności urządzeń.

 

ruda galeria1

ruda galeria2

 

ruda galeria3

 

ruda galeria5

 

ruda galeria7

sidebar3