08 marzec, 2022
14 październik, 2021
13 czerwiec, 2019
11 kwiecień, 2019
16 październik, 2018
12 październik, 2018
08 październik, 2018
22 czerwiec, 2018
04 czerwiec, 2018
16 styczeń, 2018
16 październik, 2017
01 czerwiec, 2017
13 grudzień, 2016
24 listopad, 2016
25 październik, 2016
13 październik, 2016
13 październik, 2016
09 październik, 2015

Dwie największe Rudzkie spółki grupy Węglokoks Energia czeka do końca roku duże wyzwanie - ZCP i PEC łączą siły by stać się największą ciepłowniczą spółką w mieście. Nadchodząca zmiana zainspirowała zarządy frim do zorganizowania, wraz z Węglokoks Energia ZUT, pierwszej imprezy integracyjnej dla wszystkich pracowników.

Połączenie firm to ogromne wyzwanie a najlepszym sposobem na pierwszy krok w integracji jest zapoznane się pracowników. W piątek, 16 września w pubie „Druid” odbył się festyn integracyjny  pracowników rudzkich spółek Węglokoks Energia i ich rodzin. Na imprezie zjawiło się aż 400 osób.

- W tym roku potrzeba spotkania wszystkich pracownikow była ogromna. Choć mamy dopiero wrzesień to już możemy powiedzieć, że ten rok był wyjątkowo intensywny dla naszych firm – ZCP „Carbo-Energia” zmieniła nazwę na WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP, powstał WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT, zatrudniając pracowników PEC i ZCP, a pod koniec tego roku planujemy połączenie ZCP i PEC, dlatego słowo „integracja” w tej imprezie nabiera fundamentalnego znaczenia  – mówił Andrzej Łokas, prezes Węglokoksu Energia ZCP.

- Mam nadzieję, że to spotkanie jedynie utwierdziło nas w przekonaniu, że dobre relacje między ludźmi to podstawa naszych działań zawodowych – dodał Jerzy Warmuziński, prezes PEC.

Podczas pikniku nie zabrakło atrakcji dla pracowników i ich rodzin. Konkursy, quizy, taniec, zabawy i animacje dla dzieci i oczywiście mnóstwo dobrego jedzenia.

- Wzajemne poznanie się w tak miłych okolicznościach jest szczególnie waże dla  WE ZUT, który jest najmłodszą rudzką spółką Węglokoks Energia – tłumaczy prezes WE ZUT Bogdan Jaksik.

Pracownicy wychodzili z pikniku w wyjątkowo dobrych nastrojach.

- Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większym gronie właśnie tu, w Rudzie - podkreślili prezesi rudzkich spółek.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pikniki integracyjnego.

 

 

Dzień Energetyka przybrał w tym roku wyjątkowych, jubileuszowych kolorów - dwudzieste urodziny świętowała WE NSE - kiedyś Nadwiślańska Spółka Energetyczna. W uroczystości, której gospodarzem był prezes NSE, Bogdan Gorgol, a która odbyła się w restauracji "Przystań nad Sołą" w Bielanach, wzięli udział Wiceprezesi Węglokoks Energia - Krzysztof Rzyski i Marek Gralec, jubileuszowe gratulacje przesłał Prezes Węglokoks S.A., w przeszłości wieloletni prezes NSE - Sławomir Obidziński.

5 pracowników Spółki zostało podczas uroczystości wyróżnionych odznaką honorową "Za Zasługi dla Energetyki" przyznaną przez Ministra Energii, byli to:

·       Pan Marian Bratek
·       Pan Zygmunt Gil
·        Pan Stanisław Małecki
·        Pani Dorota Oleszyńska
·        Pan Zbigniew Zając

45 pracowników otrzymało dyplom uznania z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Spółki, 26 pracowników otrzymało z kolei dyplom honorowy z tytułu jubileuszu pracy zawodowej w 2016 r. Uroczystość była wyjątkowa - było to jednocześnie pierwsze świętowanie Dnia Energetyka pod nową nazwą Spółki, nowym logo i nowymi barwami.

Galeria zdjęć z uroczystości znajduje się pod następującym linkiem:

https://goo.gl/photos/wbFoNUKDfyXGSTNj9

 

Ogłoszenie rekrutacyjne

WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O. POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

Główny Specjalista ds. Przyłączeń w Dziale Projektów Rozwojowych

Ilość etatów: 1

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

·       oferowanie usług i produktów spółek należących do grupy kapitałowej Węglokoks Energia w szczególności obejmujących przyłączenia do sieci ciepłowniczych oraz usługi eksploatacji infrastruktury technicznej;

·       pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z klientami;

·       opracowywanie ofert, negocjowanie warunków, przygotowywanie i zawieranie umów na świadczone usługi;

·       wykonywanie analiz technicznych i ocen ekonomicznych projektów związanych z rozwojem rynku i świadczeniem usług, w szczególności ocen rentowności inwestycji przyłączeniowych;

·       obsługa klienta i koordynowanie czynności wykonywanych na rzecz klienta przez inne jednostki organizacyjne w sprawach związanych z przyłączeniami nowych obiektów do sieci ciepłowniczych;

·       zarządzanie zespołem pracowników;    

·       współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu:

o   zapewnienia skutecznej i kompletnej obsługi potencjalnych klientów Spółki,

o   realizacji racjonalnego rozwoju rynku, w tym rozwoju sieci ciepłowniczych,

o   aktywnego kreowania pozytywnego wizerunku firmy;

Wymagania:

·       wykształcenie wyższe;

·       2-3 lata na podobnym stanowisku lub stanowisku związanym branżą energetyczną i/lub handlem;

·       łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

·       postawa pro kliencka, umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji oraz utrzymywania relacji z klientem;

·       znajomość podstawowych zagadnień dotyczących projektowania, budowy eksploatacji sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych oraz znajomość procesu inwestycyjnego z warunkami jego realizacji

·       umiejętność współpracy w zespole;

·       znajomość programów komputerowych pakiet MS Office (Word, Excel);

·       kreatywność i zdolność do samodzielnej pracy;

·       prawo jazdy kat. B.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl

Termin składania ofert  upływa z dniem: 09.09.2016 r.

Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926, ze zm.)”

Ogłoszenie rekrutacyjne

WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O.

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

Kierownik Projektu

w Dziale Projektów Rozwojowych

 

Ilość etatów: 1, Miejsce pracy: Katowice

 

Zakres obowiązków:

 

Rozwój grupy kapitałowej poprzez akwizycję systemów energetycznych oraz kontrakty operatorskie w szczególności obejmujące miejskie systemy ciepłownicze oraz cieplną energetykę przemysłową;
Aktywne poszukiwanie nowych kontraktów oraz utrzymywanie relacji biznesowych z klientami;
Przygotowanie wycen, biznes planów, harmonogramów, ofert oraz umów dla realizowanych projektów;
Prowadzenie negocjacji z Klientami;
Tworzenie oraz zarządzanie zespołem projektowym;
Ścisła współpraca z Zarządem Spółki i wkład w wyznaczanie strategicznego kierunku firmy;
Udział przy wdrażaniu projektów w tym nadzór nad prawidłową realizacją postanowień kontraktów;

 

Wymagania:

 

Wykształcenie wyższe;
Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na podobnych stanowiskach;
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
Umiejętność pracy pod presją czasu, orientacja na wyniki, energia w działaniu;
Umiejętność nawiązywania relacji biznesowych oraz pracy w zespole;
Umiejętność prowadzenia projektów w strukturach macierzowych;
Postawa pro kliencka, umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji oraz utrzymywania relacji z klientem;
Kreatywność i zdolność do samodzielnej pracy;
Dobra znajomość języka angielskiego oraz programów komputerowych pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point);
Prawo jazdy kat. B i gotowość do odbywania podróży służbowych;

 

Oferujemy:

 

Współpracę na podstawie umowy o pracę oraz dobre wynagrodzenie;
Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole;
Możliwość rozwoju zawodowego poprzez prowadzenie projektów i rozwój innowacyjnych ofert/usług;

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl

 

Termin składania ofert upływa z dniem: 23.09.2016 r.

 

Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926, ze zm.)”

W dniu 30 sierpnia 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach został złożony Plan Połączenia Spółek: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w  Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmująca) i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Spółka Przejmowana).
 
Planowane połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółki Przejmowanej na WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Spółkę Przejmującą z podwyższeniem kapitału zakładowego WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostaną wydane Wspólnikom Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z uwzględnieniem zakazu, o którym mowa w art. 514 § 1 k.s.h. (zakaz obejmowania przez spółkę przejmującą udziałów własnych za udziały, które spółka ta posiada w spółce przejmowanej).
 
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Z dniem połączenia Wspólnicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.staną się Wspólnikami WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
 
Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 29 sierpnia 2016r.
Kolejnym etapem procesu połączenia Spółek będzie badanie Planu Połączenia w zakresie jego rzetelności i poprawności przez biegłego wyznaczonego przez Sąd rejestrowy.

Plan Połączenia został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek

www.weglokoksenergia.pl/zcp

www.pec.rsl.pl

 

Załącznik: Plan połączenia

 

sidebar3