Spółka WĘGLOKOKS ENERGIA, powstała w lutym 2014 roku (wówczas jako Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o.), na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Kompanią Węglową i Węglokoks S.A. Głównym celem powstania Węglokoksu Energia było gospodarcze wykorzystanie metanu i konsolidacja posiadanych przez obie spółki aktywów energetyczno-ciepłowniczych. 10 kwietnia 2015 r. Węglokoks S.A. przejął udziały Kampanii Węglowej stając się jedynym właścicielem WĘGLOKOKS ENERGIA.

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. sprawuje nadzór właścicielski nad pozostałymi Spółkami Grupy oraz pełni funkcję Centrum Usług Wspólnych.

W skład GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS ENERGIA wchodzą:

- Węglokoks Energia NSE sp. z o.o.

- Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.

- Węglokoks Energia ZUT sp. z o.o.

 

grafwe

Siłą GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS ENERGIA jest mocna i stabilna pozycja na wybranych rynkach ciepła. Od początku Grupa bazowała na powiązaniu kapitałowym z kluczowym dostawcą paliwa produkcyjnego i odbiorcą ciepła oraz energii elektrycznej. Nasza kadra składa się profesjonalistów doświadczonych w branży ciepłowniczej i energetycznej, a także managerów mających za sobą pracę w spółkach o znaczeniu strategicznym. Firma łączy innowacyjne rozwiązania

z ponad 40-letnim doświadczeniem na rynku ciepłowniczym.

Długość sieci ciepłowniczej spółek należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS ENERGIA wynosi ponad 200 km. Roczna sprzedaż to 2,1 mln gigadżuli, a moc zamówiona 350 megawatów.

GK WĘGLOKOKS ENERGIA ma ambicję, by w 2022 roku być jednym z liderów rynku ciepła na południu Polski, gwarantując wysoką jakość świadczonych usług.

Aktualności: Węglokoks Energia


Aktualności: Grupa Kapitałowa Węglokoks


25 maja 2023
28 kwietnia 2023
26 kwietnia 2023