Biuro Obsługi Klienta – sprzedaż ciepła

Wszelkie pytania dotyczące obsługi Klienta w zakresie umów, rozliczeń i płatności związanych ze sprzedażą ciepła należy kierować do BOK pod numerem (32) 416 74 74 lub na adres mailowy: bok@weglokoksenergia.pl

 

 

Pytania o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej prosimy kierować na adres mailowy: bok@weglokoksenergia.pl lub pisemnie na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

 

Biuro Obsługi Klienta – sprzedaż pozostała

Wszelkie pytania dotyczące obsługi Klienta w zakresie umów, rozliczeń i płatności dotyczących sprzedaży pozostałej tj. najmów i dzierżaw pomieszczeń oraz usług innych (np. uzgodnienia branżowe, odsprzedaż wody, energii elektrycznej) należy kierować do BOK pod numerem (32) 416 77 07 lub na adres mailowy: bok@weglokoksenergia.pl

 

Telefony Alarmowe

Zgłoszenia dotyczące awarii lub nieprawidłowości w dostawie ciepła tj. pracy węzłów cieplnych lub sieci ciepłowniczych należących do WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. należy kierować do Dyspozytora pod numerem (32) 416 74 74 lub 993

 

Zgłoszenia dotyczące awarii lub nieprawidłowości w dostawie ciepła tj. pracy węzłów cieplnych lub sieci ciepłowniczych należących do WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. należy kierować do Dyspozytora pod numerem (32) 416 74 74

 

Uwaga: Przypominamy, że zastrzeżenia do funkcjonowania instalacji wewnętrznych, niedogrzania pojedynczych mieszkań w budynkach wielorodzinnych należy kierować do administratora obiektu lub wskazanej przez niego osoby dyżurującej.

 

Drukuj

Siedziba Węglokoks Energia

Węglokoks Energia sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl