Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 23.06.2022 do godz.: 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 14.06.2022r. do godz. 10:00

W terminie do dnia 23.06.2022r. do godz. 10:00

1. ZAPROSZENIE WE/KOZN/56/2022 + ZAŁĄCZNIKI

2. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

3. PYTANIA I ODPOWIEDZI I TURA Z DNIA 14.06.2022r

3.1. Zał. nr 1 do Zaproszenia - Projekt Umowy po zmianach z dnia 14.06.2022

Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON: 276624896
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS 0000041516
kapitał zakładowy: 119 028 000,00 zł

media

sidebar3

rodo