Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 04.08.2022 r. do godz. 10:00

Miejsce, forma i termin składania ofert:

Oferty należy składać w jednym ze sposobów wskazanych w ust. 5 Zaproszenia,

w terminie do dnia 04.08.2022 r. do godz. 10:00.

Zaproszenie nr WE/KOZN/86/2022 + załączniki

Pytania i odpowiedzi (pyt. nr 1, 2)

Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON: 276624896
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS 0000041516
kapitał zakładowy: 119 028 000,00 zł

media

sidebar3

rodo