Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE Z29/193494
Termin składania ofert: do dnia 10.10.2022r. do godz.10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 10.10.2022r. do godz.10:00

Wszystkie informacje wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://​weg​loko​ksen​ergi​a.​log​intr​ade.​net/​rej​estr​acja/​prz​etar​gi.​html

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON: 276624896
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS 0000041516
kapitał zakładowy: 119 028 000,00 zł

media

sidebar3

rodo