Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 09.03.2023 r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 09.03.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

1. Pytania i odpowiedzi 07.03.2023 r. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON: 276624896
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS 0000041516
kapitał zakładowy: 119 028 000,00 zł

media

sidebar3

rodo