Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 22.04.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 22.04.2021r. do godz. 12:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 08.04.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 08.04.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg
Termin składania ofert: do dnia 21 maja 2021 roku, do godz. 14.00


Miejsce składania ofert:

Sekretariat WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska

Data składania ofert: do dnia 21 maja 2021 roku, do godz. 14.00

1. Ogłoszenie przetargu – sprzedaż nieruchomości położonej  w Rudzie Śląskiej przy ul. Klary.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 07.04.2021r. do godz. 12:00


Składanie ofert w terminie do dnia 31.03.2021r. do godz. 12:00

Składanie ofert w terminie do dnia 07.04.2021r. do godz. 12:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Zmiana ter minu składania ofert.

2. Pytania i odpowiedzi 01.04.2021r.

więcej >


Oferty należy przesłać do dnia 29.03.2021 r. do godz. 14:00 na adresy e-mail wskazane w punkcie 1.1. SIWZ.

1. SIWZ + załączniki

2. Zmiana treści SIWZ 24.03.2021r.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie z Aukcją elektroniczną
Termin składania ofert: 21.01.2021r. godz. 10:00


Postępowanie zakupowe zostało ogłoszone na platformie zakupowej pod adresem:

https://weglokoksenergia.logintrade.net/zapytania_email,1106681,9795bf75a02e38cad16ea3778aaf81f7.html

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 05.09.2019r. do godziny 12:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 05.09.2019r. do godziny 12:00

Otwarcie ofert w dniu: 06.09.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty: nie później niż do dnia 31.10.2019r.

1. Zaproszenie + załączniki

2. Zawiadomienie o wyborze oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 10.06.2019 r. do godz. 10:00


Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych – o kodzie 10 01 01 dla Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia (GK WE) z podziałem na Zadania:

Zadanie A: Odbiór i zagospodarowanie przez Wykonawcę/Odbiorcę odpadów o kodzie
10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) pochodzących z energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych, powstających w procesie produkcyjnym w Zakładach Ciepłowniczych należących do Zamawiającego tj. WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

Zadanie B: Odbiór i zagospodarowanie przez Wykonawcę/Odbiorcę odpadów o kodzie
10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) pochodzących z energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych, powstających w procesie produkcyjnym w Zakładach należących do Zamawiającego tj. WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 10.06.2019r. do godziny 10:00

1. SIWZ NR GK WE_ PNZN_41_2019

2. Załaczniki do Zadania A - WE NSE:

2.1. Zał. 1A - progn. ilości odpadów - WE NSE

2.2. Zał. 2A - dane techn. - WE NSE

2.3. Zał. nr 3A - Oferta (wzór formularza ofertowego) WE NSE

2.4. Zał. nr 4A - Projekt umowy - WE NSE

2.4.0. Zał. nr 4A Projekt umowy WE NSE - akutalizacja z dnia 06.06.2019r

2.4.1. Załącznik nr 1A do Projektu umowy - Wzór KPO - WE NSE

2.4.1. Załącznik nr 3A do Projektu umowy - Wymag. w zakr BHP - WE NSE

2.5. Zał. nr 5A opinia ekologiczna 2019 WE NSE:

2.5.1. ZC Brzeszcze_opinia 100101_2019

2.5.2. ZC Czeczott_opinia 100101_2019

2.5.3. ZC Janina_opinia 100101_2019

2.5.4. ZC Piast_opinia 100101_2019

2.5.5. ZC Ziemowit opinia 100101 2019

2.6. Zał. nr 6A opinia ekologiczna 2018 WE NSE:

2.6.1. 113_RO_18 Brzeszcze

2.6.2. 117_RO_18 Czeczott

2.6.3. 116_RO_18 Janina

2.6.4. 115_RO_18 Piast

2.6.5. 114_RO_18 Ziemowit

3. Załaczniki do Zadania B - WE ZCP:

3.1. Zał. 1B - progno. ilości odpadów - WE ZCP

3.2. Zał. 2B - dane techn. - WE ZCP

3.3. Zał. nr 3B - Oferta (wzór formularza ofertowego) WE ZCP

3.4. Zał. nr 4B - Projekt umowy - WE ZCP

3.4.0.Zał. nr 4B - Projekt umowy - WE ZCP aktualizacja z dnia 06.06.2019r.

3.4.1. Załącznik nr 1B do projektu umowy - Wzór KPO - WE ZCP

3.4.2. Zał. nr 3B do projektu umowy - Wymag. w zakr. BHP - WE ZCP

4. Zał. nr 5B opinia ekologiczna 2019 WE ZCP:

4.1. C Bielszowice_opinia 100101_2019

4.2. C Halemba_opinia 100101_2019

4.3. C Nowy Wirek_opinia 100101_2019

4.4. EC Mikołaj_opinia 100101_2019

5. Zał. nr 6B opinia ekologiczna 2018 WE ZCP:

5.1. 118_RO_18 Mikołaj

5.2. 119_RO_18 Bielszowice

5.3. 120_RO_18 Halemba

5.4. 121_RO_18 Nowy Wirek

6.1. Pytania i udzielone odpowiedzi

6.2. Pytania i udzielone odpowiedzi

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami (aukcją)
Termin składania ofert: 11.01.2019r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 11.01.2019r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 25.06.2018r. godz. 11: 00


Postępowanie prowadzone na Platformie Zakupowej Logintrade pod adresem:

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

więcej >

Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON: 276624896
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS 0000041516
kapitał zakładowy: 119 028 000,00 zł

media

sidebar3

rodo