Zakończone postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 25.08.2017r.


Zamawiający:                                                                                                                                 WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29.

dotyczy: postępowanie zakupowe nr Z18/193496 - Aukcja A/DZ/193496/7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) informuje, że Postępowanie Zakupowe
nr
Z18/193496 - Aukcja A/DZ/193496/7 pn.: „Zakup pendrive z logo 8GB,zostało rozstrzygnięte.

Zamawiający, na podstawie kryteriów oceny ofert, dokonał wyboru oferty złożonej przez
Firmę: Rokka sp. z o. o. z Warszawy.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 31.07.2017r.


Informacja o wyborze oferty po aukcji elektronicznej

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz Spółek wskazanych powyżej informuje, że Postępowanie Zakupowe na: „Zakup wyrobów stalowych na potrzeby Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (GKWE) – WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. i WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. – CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2, prowadzone w trybie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej Logintrade, przeprowadzone na podstawie zapytania ofertowego nr Z16/193496 zostało rozstrzygnięte.

Zamawiający, dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę:
Skaap Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 41-103 Siemianowice Śląskie, na część 1

Profi M Tec PSG SILESIA Sp. z o. o. Sp. K., Borowikowa 11, 43-215 Jankowice na część 2

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 12.07.2017


dotyczy: aukcji elektronicznej przeprowadzonej na podstawie zapytania ofertowego nr Z15/193496 (nr postępowania GKWE/ZO/94/2017)

Informacja o wyborze oferty w trybie aukcji elektronicznej

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz Zamawiających, tj.:

  1. Węglokoks Energia NSE sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach,
  2. Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
  3. Węglokoks Energia ZUT sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
  4. Węglokoks Energia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów, informuje że postępowanie o udzielenie zamówienia na:„Dostawę wody mineralnej i/lub źródlanej dla Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia”, prowadzone w trybie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej Logintrade, przeprowadzone na podstawie zapytania ofertowego nr Z15/193496 zostało rozstrzygnięte.

Zamawiający, na podstawie wyników przeprowadzonej w dniu 12.07.2017r. o godzinie 10:00 do 10:40 aukcji elektronicznej oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę:
Mineral Water Production sp. z o.o., Postęp, ul. Myszkowska 36, 42-350 Koziegłowy

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 12.07.2017 r.


WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz Spółek wskazanych powyżej informuje, że Postępowanie Zakupowe na dostawę gazów technicznych dla Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia (GK WE) z podziałem na zadania:

  • Zadanie 1: Dostawa gazów technicznych dla WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach.
  • Zadanie 2: Dostawa gazów technicznych dla WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
  • Zadanie 3: Dostawa gazów technicznych dla WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,

prowadzone w trybie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej Logintrade, przeprowadzone na podstawie zapytania ofertowego nr Z13/193496 zostało rozstrzygnięte.

Zamawiający, na podstawie wyników przeprowadzonej w dniu 12.07.2017r. o godzinie 11:00 do 12:00 aukcji elektronicznej, dokonali wyboru oferty, którą złożył Wykonawca:

STP & DIN CHEMICALS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowana przez komplementariusza STP & DIN CHEMICALS Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-BiałaZadanie 1 na kwotę 12 022,30 zł netto, Zadanie 2 na kwotę 35 994,30 zł netto, Zadanie 3 na kwotę 4 784,80 zł netto.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 13.04.2017r.


WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. informuje, iż w postępowniu zakupowym Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę: MARGO sp. z o.o. sp. k. z Torunia.

więcej >

Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON: 276624896
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS 0000041516
kapitał zakładowy: 119 028 000,00 zł

media

sidebar3

rodo