Składanie ofert w terminie do dnia 30.03.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

więcej >


Składanie ofert w terminie do dnia 21.03.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

więcej >


Składanie ofert w terminie do dnia 23.03.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

więcej >


Składanie ofert w terminie do dnia 09.03.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

1. Pytania i odpowiedzi 07.03.2023 r. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >


Składanie ofert w terminie do dnia 01.03.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >


Składanie ofert w terminie do dnia 01.03.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE nr Z39/193494

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

INFOFRMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

więcej >


Składanie ofert w terminie do dnia 24.02.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja z wyboru

 

więcej >


Składanie ofert w terminie do dnia 24.02.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja z wyboru

 

więcej >


Składanie ofert w terminie do dnia 28.02.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

1. Informacja o unieważnieniu postępowania

więcej >


Skła­da­nie ofert w ter­mi­nie do dnia 14.02.2023r. do godz. 10:00

Wszyst­kie in­for­ma­cje, wraz z za­łącz­ni­ka­mi zo­sta­ły za­miesz­czo­ne na plat­for­mie za­ku­po­wej LO­GIN­TRA­DE.

https://​weg​lo­ko​ksen​er­gi​a.​log​intr​ade.​net/​rej​estr​acja/​prz​etar​gi.​html

 

więcej >


Składanie ofert w terminie do dnia 06.02.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE nr Z34/193494

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

więcej >


Składanie ofert w terminie do dnia 26.01.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Z32_193494

 

więcej >


Składanie ofert w terminie do dnia 26.01.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Z33_193494

 

więcej >


Składanie ofert w terminie do dnia 20.01.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Z31_193494

 

więcej >

Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Węglokoks Energia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
info@weglokoksenergia.pl
T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON: 276624896
Rejestracja Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS 0000041516
kapitał zakładowy: 119 028 000,00 zł

media

sidebar3

rodo