WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. prowadzi działalność   produkcyjną w zakresie wytwarzania energii cieplnej w sześciu kotłowniach, zlokalizowanych na terenie dwóch gmin oraz działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej w EC Mikołaj.

 

Trzy kotłownie (EC Mikołaj, C. Halemba, C. Nowy Wirek) posiadają pozwolenia zintegrowane obejmujące w jednej decyzji zezwolenie na emisję pyłów i gazów do powietrza, wytwarzanie odpadów, emitowanie hałasu do środowiska oraz odprowadzanie ścieków. Pozostałe kotłownie (C. Bielszowice, C. Wanda, K. Wygoda) posiadają pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza). Spółka uczestniczy także we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (cztery instalacje) i posiada stosowne zezwolenia dla każdej z instalacji.

 

Emisja w żadnej z kotłowni nie przekracza limitów rocznych emisji narzuconych pozwoleniami środowiskowymi. Każdą eksploatowaną jednostkę kotłową obowiązują dopuszczalne poziomy emisji tzw. standardy emisji. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom w nowe układy oczyszczania spalin, wszystkie kotły eksploatowane w WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. spełniają obowiązujące standardy emisji.

 

Spółka na bieżąco wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

Żadna z kotłowni nie została obciążona karami z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego.