logotym projektow ue

To kolejny krok w walce ze smogiem w Rudzie Śląskiej. Dzięki umowie zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Weglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. do sieci ciepłowniczej zostanie włączonych 40 budynków wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej. W wyniku zmiany sposobu dostawy ciepła ograniczona zostanie emisja CO2 oraz szkodliwych pyłów odpowiednio o 1540 ton i 15,2 ton na rok.

 

Wymiana pieców, uchwały antysmogowe usuwające z rynku opałowego węgiel najgorszej jakości czy akcje społeczne to ważne przedsięwzięcia. Jednak najskuteczniejszą metodą w walce z niską emisją, która jest podstawową przyczyną smogu, jest systematyczne przyłączanie do sieci kolejnych budynków. To właśnie robimy. – mówi Jerzy Warmuziński, Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.

 

Podpisują – z lewej  Jerzy Warmuziński, Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o., z prawej Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach
Podpisują – z lewej Jerzy Warmuziński, Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o., z prawej Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach

 

Umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” podpisali Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. Jerzy Warmuziński oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot.

 

Koszt całkowity projektu wynosi ponad 4,5 mln zł, wydatki kwalifikowalne stanowią kwotę około 3,7 mln zł, a przyznane dofinansowanie - ponad 3,1 mln zł. Budynki zostaną podłączone do sieci do 2019 roku, co znacznie poprawi czystość powietrza w Rudzie Śląskiej.

 

podpis

 

Jednocześnie Spółka planuje budowę instalacji na paliwo alternatywne w Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej. Inwestycja jest elementem modernizacji zakładu, której podstawowym celem jest zmniejszenie emisji i dostosowanie się do restrykcyjnych norm środowiskowych. Blok oparty będzie na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych. Opalany będzie przetworzonymi odpadami, pozbawionymi elementów możliwych do recyklingu, oraz biodegradowalnych, a tym samym paliwo to nie wydziela przykrego zapachu.

 

Paliwo to klasyfikowane jest jako odnawialne źródło energii. Produkować będziemy zatem „zieloną” energię. Szacujemy, że w związku z modernizacją, emisja pyłów i gazów zmniejszona będzie o 80% - tłumaczy prezes Jerzy Warmuziński

 

Aleksandra Golańska, Dyrektor – Skarbnik GK Węglokoks Energia
Aleksandra Golańska, Dyrektor – Skarbnik GK Węglokoks Energia

 

Inwestycja ma zwiększyć wydajność i efektywność elektrociepłowni. Mieszkańcom Rudy Śląskiej zapewni stabilne dostawy ciepła, a także zmniejszy ilość odpadów składowanych na terenie miasta.

 

Termin realizacji – 2017-2019

 

Wartość całkowita – 4 555 120,50 PLN

 

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 3 138 922,50 PLN

 

Linki pomocnicze: