logo fund polska unia

 

Mniej CO2 do atmosfery w Rudzie Śląskiej- ważne inwestycje WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP.


W poniedziałek 17 grudnia 2018 r. została zawarta kolejna umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Węglokoksem Energią ZCP sp. z o.o. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego.


Uzyskane dofinasowanie stanowi dotacja w kwocie 9,4 mln zł.


W ramach Projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Ruda Śląska – Projekt II” planowane jest zmodernizowanie ok. 4 km sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii tradycyjnej (kanałowej i napowietrznej) zastępując je sieciami wykonanymi w technologii rur preizolowanych.

 

Efektem realizacji projektu będzie:
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 39.626,84 GJ/rok,             
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 3.171,95 ton oraz spadek emisji pyłów 1.646 ton.

 

To trzecia z zawartych w ostatnich latach z WFOŚiGW w Katowicach umów o dofinansowanie  ważnych i proekologicznych inwestycji.

 

Termin realizacji – 2017-2023

 

Wartość całkowita – 17.109.300,00 PLN

 

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 9.400.761,00  PLN

 

Linki pomocnicze:
- Mapa dotacji
- Zgłaszanie nieprawidłowości