logo fund polska unia

 

Mniej CO2 do atmosfery w Rudzie Śląskiej- ważna inwestycja WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP.

 

W dniu 23 grudnia 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Węglokoksem Energią ZCP sp. z o.o. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego. Uzyskane dofinasowanie stanowi dotacja w kwocie 1,96 mln zł.

 

Celem Projektu pn. „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie  Miasta Ruda Śląska - projekt III” jest zmodernizowanie ok. 1,7 km sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii tradycyjnej (kanałowej i napowietrznej) zastępując je sieciami wykonanymi w technologii preizolowanej. Efektem realizacji projektu będzie: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 6.884,90 GJ/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 542,62 tony oraz spadek emisji pyłów to 0,27 tony.

 

To piąta z zawartych w ostatnich latach z WFOŚiGW w Katowicach umów o dofinansowanie tak ważnych i proekologicznych inwestycji.

 

Termin realizacji – 2019-2023

Wartość całkowita – 4.641.124,46 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 1.964.507,04  PLN

 

Linki pomocnicze:

Mapa dotacji

Zgłaszanie nieprawidłowości