logo fund polska unia

Mniej CO2 do atmosfery w Rudzie Śląskiej- ważna inwestycja WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP.

 

W dniu 10 czerwca 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Węglokoksem Energią ZCP sp. z o.o. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego. Uzyskane dofinasowanie stanowi dotacja w kwocie 2,95 mln zł.

 

Celem Projektu pn. „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej” jest ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wskaźniki rezultatu - spadek zużycia energii końcowej o 10 056,71 GJ/rok, spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 555,76 Mg CO2/rok, spadek emisji pyłów o 5,59 Mg/rok.

 

To czwarta z zawartych w ostatnich latach z WFOŚiGW w Katowicach umów o dofinansowanie tak ważnych i proekologicznych inwestycji.

 

Termin realizacji – 2018-2022

Wartość całkowita – 5.791.136,43 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 2.954.144,96 PLN

 

Linki pomocnicze:

Mapa dotacji

Zgłaszanie nieprawidłowości