logo fund polska unia

Mniej CO2 do atmosfery w Rudzie Śląskiej- ważna inwestycja WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP.

W dniu 31 stycznia 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Węglokoksem Energią ZCP sp. z o.o. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego. Uzyskane dofinasowanie stanowi dotacja w kwocie 2,45 mln zł.

Celem Projektu pn. „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej - projekt III” jest ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wskaźniki rezultatu - spadek zużycia energii końcowej o 20.109,00 GJ/rok, spadek emisji gazów cieplarnianych o 1.741,60 Mg CO2/rok, spadek emisji pyłów o 14,73 Mg/rok.

To szósta z zawartych w ostatnich latach z WFOŚiGW w Katowicach umów o dofinansowanie tak ważnych i proekologicznych inwestycji.

Termin realizacji – 2020-2023

Wartość całkowita – 5.626.242,63 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 2.450.852,76 PLN

Linki pomocnicze:

Mapa dotacji (tutaj link do: http://www.mapadotacji.gov.pl/)

Zgłaszanie nieprawidłowości (tutaj link do: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)