logo fund polska unia

 

Mniej CO2 do atmosfery w Rudzie Śląskiej- ważna inwestycja WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP.

W dniu 06 lipca 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Węglokoksem Energią ZCP sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim w ramach działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.


Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o około 385 555 GJ / rok oraz spadek emisji dwutlenku węgla o około 76 139 Mg równoważnika CO2 / rok.


Termin realizacji – 2020-2023


Wartość całkowita – 53.629.599 PLN


Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 20.517.600 PLN


Linki pomocnicze:


Mapa dotacji (tutaj link do: http://www.mapadotacji.gov.pl/)


Zgłaszanie nieprawidłowości (tutaj link do: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)