Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 14.02.2023r. do godz. 10:00


Skła­da­nie ofert w ter­mi­nie do dnia 14.02.2023r. do godz. 10:00

Wszyst­kie in­for­ma­cje, wraz z za­łącz­ni­ka­mi zo­sta­ły za­miesz­czo­ne na plat­for­mie za­ku­po­wej LO­GIN­TRA­DE.

https://​weg​lo­ko​ksen​er­gi​a.​log​intr​ade.​net/​rej​estr​acja/​prz​etar​gi.​html

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 06.02.2023r. do godz.10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 06.02.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE nr Z34/193494

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 06.02.2023r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 06.02.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 27.01.2023r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 27.01.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 23.01.2023r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 23.01.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji WEZCP/PNBN/120/2022
Termin składania ofert: do dnia 20.12.2022 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 08.12.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 08.12.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 16.11.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 16.11.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 26.10.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 21.10.2022r. do godz. 10:00 

w terminie do dnia 26.10.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

1. Pytania i odpowiedzi z dn. 20.10.2022 r. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 12.10.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 12.10.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o unieważnieniu postępowania.

więcej >