Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Zaproszenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert: do dnia 28.03.2023r. do godz. 12:00


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/PNZN/122/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/PNZN/122/2018 na zadanie pod nazwą: „PEC.17.1.12 Przebudowa sieci ciepłowniczej 2x DN 250 od komory WB-9 do WB-7 przy ul. Korfantego oraz od komory WB-6 do połączenia z siecią napowietrzną”, zostało rozstrzygnięte. Pismo w załączeniu.

1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia: 05.04.2023r. do godz. 10:00


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

 

„Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska” POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie Śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.(Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/KOZN/120/2018na zadanie pod nazwą: Wykonanie projektów budowlanych przebudowy sieci ciepłowniczych dla zadania: „ZCP.19.1.22 - Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej oraz 3 indywidualnych węzłów cieplnych w rejonie ul. Podlas”, zostało rozstrzygnięte.

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia 05.04.2023r. do godz. 10:00


Projekt

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o. (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/KOZN/74/2018 na zadanie pod nazwą: „PEC.17.3.06 Budowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Niedurnego i ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej”, zostało rozstrzygnięte.

Załacznik:

1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami WEZCP/PNZN/45/2023
Termin składania ofert: do dnia 27.03.2023 r. do godziny 10.00.


 

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16.

Wszyscy wykonawcy

 

DOTYCZY: postępowanie zakupowe w trybie konkursu ofert z ogłoszeniem z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie: PEC.17.3.08 Budowa sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Nowaka, ul. K. Goduli, ul. Kolbego w Rudzie Śląskiej”, sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/KOZN/56/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załacznik:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia 31.03.2023r. do godz. 10:00


„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16

Zamawiający: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o

Organizator Postępowania:WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: Postępowanie Zakupowe Nr WEZCP/PNZN/37/2018 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pod nazwą: „PEC.17.3.02 Budowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego oraz ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.(Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/PNZN/37/2018na zadanie pod nazwą: „PEC.17.3.02 Budowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego oraz ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej”, zostało rozstrzygnięte.

Pismo w załączeniu.

Załącznik- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia 31.03.2023r. do godz. 10:00


Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 12.04.2018r. do godziny 11:00

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wszyscy Wykonawcy,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.(Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/PNZN/31/2018na zadanie pn. „PEC.17.1.10 – Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory MB-16 przy ul. Górnośląskiej do połączenia z siecią preizolowaną przy
ul. Poloczka 3”
, zostało rozstrzygnięte.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zaproszenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert: do dnia 17.03.2023r. do godz. 12:00


Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

                                                                                                  

Wszyscy wykonawcy

DOTYCZY: postępowanie zakupowe w trybie konkursu ofert z ogłoszeniem z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadania:

Część 1 - Zadanie nr 1: ZCP.18.1.21 - Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 125 od ul. Podlas 36 do ul. Bytomska 6 „szkoła”

Część 2 – Zadanie nr 2: ZCP.18.1.25 Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 65 od szkoły przy ul. Norwida do BRW

sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/KOZN/32/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.Pismo - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: 16.03.2023r. do godz. 14:00


Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: Postępowanie Zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. PEC.17.1.18 Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory ZR3 do komory ZR7 przy ul. Chryzantem w Rudzie Śląskiej – postępowania zakupowego nr WEZCP/PNZN/7/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.(Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/PNZN/7/2018na zadanie pn. PEC.17.1.18 Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory ZR3 do komory ZR7 przy ul. Chryzantem w Rudzie Śląskiej, zostało rozstrzygnięte.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE Z38/193494
Termin składania ofert: do dnia 03.03.2023r. do godz.10:00


 

 

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16

Wszyscy wykonawcy

DOTYCZY: postępowanie zakupowe w trybie konkursu ofert z ogłoszeniem z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie: PEC.17.3.05 Budowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Chorzowskiej i ul. Kolistej w Rudzie Śląskiej - sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/KOZN/11/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 23.02.2023 do godz.: 10:00


 

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

                                                                                                                   Wszyscy wykonawcy

dotyczy: Postępowanie Zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. PEC.17.1.11 – Przebudowa sieci ciepłowniczej 2x DN 500 od komory MW-8 do pierwszego kompensatora za komorą MW-11 przy ul. Niedurnego. – Sygnatura postępowania zakupowego nr WEZCP/PNZN/10/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.(Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr WEZCP/PNZN/10/2018 na zadanie pn. PEC.17.1.11 – Przebudowa sieci ciepłowniczej 2x DN 500 od komory MW-8 do pierwszego kompensatora za komorą MW-11 przy
ul. Niedurnego
, zostało rozstrzygnięte.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >