Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 29.03.2021r. do godz. 14:00

Oferty należy przesłać do dnia 29.03.2021 r. do godz. 14:00 na adresy e-mail wskazane w punkcie 1.1. SIWZ.

1. SIWZ + załączniki

2. Zmiana treści SIWZ 24.03.2021r.